รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สร้างสมบูรณ์สุขให้มีสุขภาพดีโดยการจัดการขยะ (ต่อเนื่อง2)
โดย kitsana-patue
0.00 30 พ.ค. 57 4 ก.พ. 60 21:54 น.
2 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านนาเหนือเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน
โดย ศิริพร ผลพานิช
169,825.00 27 พ.ค. 58 24 ก.พ. 59 17:56 น.
3 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สภาพแวดล้อมดีชีวีมีสุขที่บ้านนาโครงช้าง
โดย พิสุทธิ์ กฤษะพรพงษ์
180,610.00 27 พ.ค. 58 23 ก.ย. 58 16:50 น.
4 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน อนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูลเพื่อพ่อหลวง ปี2
โดย ณวพล
173,950.00 3 มิ.ย. 58 23 ก.ย. 58 16:46 น.
5 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมสร้างชุมชนบ้านดอนตาบ่าวให้น่าอยู่ คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ปี 2
โดย แต๋วดอนตาบ่าว
155,400.00 15 มิ.ย. 58 23 ก.ย. 58 13:32 น.
6 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น ปี2
โดย นางเกศินี สุวรรณรัตน์
130,150.00 5 มิ.ย. 58 23 ก.ย. 58 12:43 น.
7 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านวังทองน่าอยู่ด้วยวิถีพอเพียง
โดย อนันต์ นาคสังข์
144,750.00 27 พ.ค. 58 23 ก.ย. 58 07:59 น.
8 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ซุปเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติ บ้านปะติมะ
โดย สุวรรณดี เทียมทัน
103,500.00 27 พ.ค. 58 23 ก.ย. 58 07:21 น.
9 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านตรังสร้างสุข
โดย จเร ขวัญราช
108,100.00 27 พ.ค. 58 22 ก.ย. 58 16:28 น.
10 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ปลูกจิตสำนึกชุมชนบ้านในจูนน่าอยู่
โดย คำรณ แสงสิริ
114,000.00 27 พ.ค. 58 22 ก.ย. 58 15:54 น.
11 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านห้วยทรายขาวน่าอยู่ ชุมชนร่วมใจ ห่างไกลโรค ปี2
โดย อำพันธ์
168,900.00 12 มิ.ย. 58 22 ก.ย. 58 14:41 น.
12 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านดอนรักษ์ร่วมใจสร้างความปลอดภัยในชุมชน ปี2
โดย krangsak
117,000.00 6 มิ.ย. 58 21 ก.ย. 58 19:50 น.
13 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนสูงวัย บ้านในซัง ต่อเนื่องปี 2
โดย panu
163,400.00 15 มิ.ย. 58 21 ก.ย. 58 19:18 น.
14 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน กลุ่มประมงบ้านบ่อเมา-แหลมแท่น รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี3
โดย cherdsak.chamnan
119,300.00 18 มิ.ย. 58 21 ก.ย. 58 18:38 น.
15 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนเขาเจดีย์-ตลาดใน ห่วงใยสุขภาพและสิ่งแวดล้อมด้วยวิถีพอเพียง ปี2
โดย พิเชษฐ์ ศรีสดใส
128,050.00 27 พ.ค. 58 21 ก.ย. 58 17:44 น.
16 assignment_turned_inยกเลิก บ้านทับช้าง สร้างสุขภาพดี วิถีชุมชนพอเพียง
โดย ไพรัช ศรีโสภณ
81,030.00 27 พ.ค. 58 23 ก.ค. 58 18:56 น.
17 assignment_turned_inไม่ผ่าน แหลมยางนาพึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง ปี3
โดย Tako
200,000.00 6 มิ.ย. 58 23 ก.ค. 58 17:34 น.
18 assignment_turned_inไม่ผ่าน สามพลังร่วมสร้างคนวัดพระขวางให้อบอุ่น ปี 2
โดย kusol
169,790.00 13 ก.ค. 58 23 ก.ค. 58 17:26 น.
19 assignment_turned_inไม่ผ่าน ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ดี-มีสุข บ้านดอนเมา
โดย วีระวัฒน์ ปราชญ์เปรื่อง
130,425.00 27 พ.ค. 58 23 ก.ค. 58 13:50 น.
20 assignment_turned_inไม่ผ่าน ชุมชนบ้านท่าน่าอยู่ด้วยวิถีพอเพียง
โดย สายสุดา เดชทุ่งคา
156,845.00 27 พ.ค. 58 23 ก.ค. 58 13:21 น.
21 assignment_turned_inไม่ผ่าน อ่าวมะม่วงเข้มแข็งชุมชนน่าอยู่สู่วิถีพอเพียง
โดย สารัช เกิดกุลรัตน์
185,100.00 27 พ.ค. 58 22 ก.ค. 58 20:11 น.
22 assignment_turned_inยกเลิก ขยะบ้านในไร่สู่ชุมชนอยู่ดีมีสุข
โดย พิศาล พุฒนกุล
188,625.00 27 พ.ค. 58 22 ก.ค. 58 19:05 น.
23 assignment_turned_inไม่ผ่าน ชุมชนบ้านส้านแดงเกษตรอินทรีย์ อยู่ดีมีสุข ปี3
โดย Boonsin_Pechkamnerd
0.00 7 มิ.ย. 58 21 ก.ค. 58 14:05 น.
24 assignment_turned_inไม่ผ่าน ถักทอพลังสร้างสรรค์เยาวชนสู่ชุมชนศรียาภัยน่าอยู่ ปี 3
โดย KAMONPOP THONGAEING
195,020.00 1 มิ.ย. 58 21 ก.ค. 58 14:03 น.
25 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านรัตนโกสัย หมู่ที่ 5 ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
โดย ณพวรรษ ทองคำ
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 17:08 น.
26 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านดวด หมู่ที่ 3 ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
โดย วิชัย แตงเลี่ยน
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 17:01 น.
27 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านแหลมดิน หมู่ที่ 5 ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
โดย พิรุณ คงสังข์
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 16:56 น.
28 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านบ่อคา หมู่ที่ 3 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
โดย สมชาย ปทุมจินดา
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 16:54 น.
29 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านท้องเกร็ง หมู่ที่ 4 ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร
โดย ยวนใจ แก้ววิจิตร
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 16:46 น.
30 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านเขาตะเภาทองน่าอยู่สู่แหล่งเรียนรู้การจัดการตนเอง
โดย น้องหน่อย เชียงพิมาย
0.00 27 พ.ค. 58 31 พ.ค. 58 21:56 น.
31 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านควนเสาธงเข้มแข็งเศรษฐกิจพอเพียง
โดย ดวงกมล โอบอ้อม
0.00 27 พ.ค. 58 30 พ.ค. 58 15:03 น.
32 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านเขาเหรง รู้ ลด ปลดหนี้ สู่วิถีพอเพียง
โดย เยาวนิส เมืองทิพย์
0.00 27 พ.ค. 58 30 พ.ค. 58 10:18 น.
33 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สามพลัง ร่วมสร้างคนวัดพระขวางให้อบอุ่น
โดย kusol
0.00 23 ม.ค. 57 12 ต.ค. 57 12:30 น.
34 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนทรัพย์อนันต์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2
โดย kanuang
0.00 3 มิ.ย. 57 29 ก.ย. 57 10:32 น.
35 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน พัฒนาป่าชุมชนเพื่อแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านควนดิน(ต่อเนื่อง 2 )
โดย saiji-tago
0.00 30 พ.ค. 57 29 ก.ย. 57 10:11 น.
36 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านห้วยใหญ่ วิถีชุมชนพอเพียง
โดย บ้านห้วยใหญ่
0.00 1 มิ.ย. 57 19 ก.ย. 57 14:58 น.
37 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ปรับพฤติกรรมการกิน สร้างสุขคนควนทัง
โดย kanlasom
0.00 2 มิ.ย. 57 16 ก.ย. 57 09:51 น.
38 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คลองโชนเข้มแข็ง ชุมชนดี สู่วิถีพอเพียง
โดย nattawan
0.00 2 มิ.ย. 57 15 ก.ย. 57 13:51 น.
39 assignment_turned_inยกเลิก ต้นน้ำใจ
โดย barkdaeng
0.00 4 ส.ค. 57 5 ส.ค. 57 10:05 น.
40 assignment_turned_inยกเลิก ต้นน้ำใจ
โดย barkdaeng
0.00 26 มิ.ย. 57 25 ก.ค. 57 13:57 น.
41 assignment_turned_inยกเลิก สุขภาพดี วิถีพอเพียง
โดย wila
0.00 29 มิ.ย. 57 30 มิ.ย. 57 10:50 น.
42 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านพังเหาสดใส ห่างไกลยาเสพติด มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง
โดย yarinda
0.00 22 ม.ค. 57 9 มิ.ย. 57 15:00 น.
43 assignment_turned_inไม่ผ่าน พัฒนาป่าชุมชนเพื่อแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านควนดิน(ต่อเนื่อง)
โดย saiji
0.00 1 เม.ย. 57 18 พ.ค. 57 16:53 น.
44 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านหินเภาพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง)
โดย นางสุทิศา พรมชัยศรี
0.00 22 ม.ค. 57 29 เม.ย. 57 15:52 น.
45 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน รักษาสิ่งแวดล้อมและประมงชายฝั่งบ้านสามเสียม
โดย chaiyasit
0.00 22 ม.ค. 57 29 เม.ย. 57 13:54 น.
46 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านทุ่งยอน่าอยู่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่อง)
โดย tanatep
0.00 23 ม.ค. 57 27 เม.ย. 57 04:54 น.
47 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมปลุกจิตสำนึกรักษ์บ้านชุมโค(ต่อเนื่อง)
โดย tavee
0.00 23 ม.ค. 57 27 เม.ย. 57 00:03 น.
48 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น
โดย นางเกศินี สุวรรณรัตน์
0.00 23 ม.ค. 57 26 เม.ย. 57 10:57 น.
49 assignment_turned_inไม่ผ่าน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนทรัพย์อนันต์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง(ต่อเนื่อง)
โดย patchareeya
0.00 22 ม.ค. 57 24 เม.ย. 57 22:37 น.
50 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนบ้านเจริญทรัพย์น่าอยู่เชิดชูผู้สูงวัย (ต่อเนื่อง)
โดย นายเหมือนหมั้น สิทธิสักดิ์
0.00 23 ม.ค. 57 24 เม.ย. 57 22:36 น.
51 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ห้วยคล้าชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
โดย บ้านห้วยคล้า
0.00 22 ม.ค. 57 23 เม.ย. 57 13:22 น.
52 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน อนุรักษ์ป่าต้นน้ำพรุตาอ้าย (พื้นน้ำ อาหาร บ้านยา ผืนป่า ปะทิว) (ต่อเนื่อง)
โดย tanom
0.00 22 ม.ค. 57 22 เม.ย. 57 13:00 น.
53 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คนคลองลาดร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่
โดย คลองลาดสร้างสุข
0.00 22 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 14:57 น.
54 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านยางฆ้อร่วมใจพัฒนาคุณค่าประชาชน
โดย นางมะลิวรรณ แสงจันทร์
0.00 23 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 13:34 น.
55 assignment_turned_inไม่ผ่าน ร่วมอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านบางเสียบ
โดย kanjit
0.00 23 ม.ค. 57 13 เม.ย. 57 11:29 น.
56 assignment_turned_inไม่ผ่าน ลดหนี้เพิ่มรายได้สู่ชุมชนบ้านทอนจันทร์น่าอยู่(ต่อเนื่อง)
โดย bebe
0.00 20 ก.พ. 57 13 เม.ย. 57 11:17 น.
57 assignment_turned_inไม่ผ่าน สร้างสมบูรณ์สุขให้มีสุขภาพดีโดยการจัดการขยะ(ต่อเนื่อง)
โดย kitsana
0.00 23 ม.ค. 57 13 เม.ย. 57 11:07 น.
58 assignment_turned_inไม่ผ่าน คลองโชนเข้มแข็ง ชุมชนสุขภาพดี สู่วิถีพอเพียง
โดย บ้านคลองโชน
0.00 23 ม.ค. 57 12 เม.ย. 57 07:35 น.
59 assignment_turned_inไม่ผ่าน วิถีชุมชนพอเพียง บ้านห้วยใหญ่
โดย บ้านห้วยใหญ่
0.00 22 ม.ค. 57 11 เม.ย. 57 23:01 น.
60 assignment_turned_inไม่ผ่าน สร้างความรู้ความตระหนักด้านสุขภาพเพื่อบ้านช่องสะท้อนน่าอยู่ (ต่อเนื่อง)
โดย banchongsathon
0.00 22 ม.ค. 57 4 เม.ย. 57 11:23 น.
61 assignment_turned_inยกเลิก การอนุรักษ์ฟื้นฟูสวนป่าชุมชนบ้านดอนตะเคียน
โดย pornsri
0.00 23 ม.ค. 57 4 เม.ย. 57 06:46 น.
62 assignment_turned_inยกเลิก คุณภาพชีวิตดีด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง บ้านทรัพย์ทวี
โดย wila
0.00 22 ม.ค. 57 3 เม.ย. 57 20:18 น.
63 assignment_turned_inไม่ผ่าน บ้านทุ่งจิกน่ามอง คลองน่าดู ชุมชนน่าอยู่ หมู่ประชาเข้มแข็ง (ต่อเนื่อง)
โดย yingnui
0.00 22 ม.ค. 57 3 เม.ย. 57 17:42 น.
64 assignment_turned_inไม่ผ่าน การเรียนรู้ขยายผลสู่การพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนวัดขันเงิน
โดย khanguen
0.00 22 ม.ค. 57 3 เม.ย. 57 15:07 น.
65 assignment_turned_inยกเลิก ศูนย์สมุุนไพรต้นแบบ รักษ์สุขภาพคนละแม
โดย penpet
0.00 22 ม.ค. 57 1 เม.ย. 57 15:26 น.
66 assignment_turned_inไม่ผ่าน โครงการสุขภาวะชุมชนหน้าสวนสาธารณะน่าอยู่ ( ต่อเนื่อง )
โดย THANTHONG
0.00 22 ม.ค. 57 31 มี.ค. 57 03:36 น.
67 assignment_turned_inไม่ผ่าน สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง(ต่อเนื่อง)
โดย choo101
0.00 22 ม.ค. 57 20 มี.ค. 57 18:20 น.
68 assignment_turned_inยกเลิก ชุมชนร่วมพัฒนา ลุ่มพวา ปลอดมลพิษ
โดย thongchai
0.00 22 ม.ค. 57 11 มี.ค. 57 13:47 น.
69 assignment_turned_inยกเลิก ส่งเสริมวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสระขาว
โดย wara
0.00 22 ม.ค. 57 10 มี.ค. 57 19:03 น.
70 assignment_turned_inยกเลิก ธนาคารอารมณ์ดี
โดย barkdaeng
0.00 19 ก.พ. 57 6 มี.ค. 57 22:35 น.
71 assignment_turned_inไม่ผ่าน เยาวชนร่วมสร้างท้องถิ่นน่าอยู่ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนบ้านบางสน
โดย preeya
0.00 23 ม.ค. 57 25 ก.พ. 57 17:21 น.
72 assignment_turned_inไม่ผ่าน การจัดการขยะยั่งยืนอย่างมีส่วนร่วมในเขตเทศบาลปะทิว(ต่อเนื่อง)
โดย Pichet Srisodsai
0.00 22 ม.ค. 57 24 ก.พ. 57 18:56 น.
73 assignment_turned_inไม่ผ่าน การจัดการแหล่งเรียนรู้อุทยานหอยมือเสืออ่าวบางจาก(ต่อเนื่อง)
โดย supanad2014
0.00 23 ม.ค. 57 24 ก.พ. 57 17:52 น.
74 assignment_turned_inยกเลิก นาเหนือ 3 วัย ร่วมใจสร้างสุข
โดย siriwan
0.00 22 ม.ค. 57 23 ก.พ. 57 07:07 น.
75 assignment_turned_inยกเลิก อนุรักษ์และเพิ่มสัตว์น้ำในทะเลบ้านหนองไม้แก่นสู่ลูกหลานอย่างยั่งยืน
โดย ju2502
0.00 23 ม.ค. 57 21 ก.พ. 57 14:26 น.
76 assignment_turned_inยกเลิก คัดแยกขยะโดยครัวเรือน
โดย aroon
0.00 22 ม.ค. 57 21 ก.พ. 57 08:00 น.
77 assignment_turned_inยกเลิก พัฒนาบ้านเขาตาสุกสู่ยุคเศษฐกิจพอเพียง
โดย TASUK_2014
0.00 23 ม.ค. 57 21 ก.พ. 57 07:44 น.
78 assignment_turned_inยกเลิก หมู่บ้านห้วยตาสิงห์อนุุรักษ์ป่าต้นน้ำเขารุม
โดย suwan
0.00 22 ม.ค. 57 19 ก.พ. 57 12:22 น.
79 assignment_turned_inยกเลิก วิถีชีวิตชุมชนบ้านเขาเกรียบ
โดย bankhaokieb
0.00 22 ม.ค. 57 19 ก.พ. 57 11:38 น.
80 assignment_turned_inยกเลิก โครงการสร้างเยาวชนเป็นคนดีเติมดนตรีในหัวใจเพื่อบ้านเขาวอน่าอยู่
โดย bankhaowo
0.00 22 ม.ค. 57 19 ก.พ. 57 11:23 น.
81 assignment_turned_inยกเลิก บ้านทุ่งยอน่าอยู่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(ต่อเนื่อง)
โดย tanathep
0.00 23 ม.ค. 57 5 ก.พ. 57 09:58 น.
82 assignment_turned_inยกเลิก ปะติมะสร้างสุขภาวะ
โดย Jirawan
0.00 22 ม.ค. 57 24 ม.ค. 57 16:24 น.
83 assignment_turned_inยกเลิก พัฒนาหาดพันไกรอย่างมีระบบและยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดย ทรงศักดิ์ สังข์ช่วย
0.00 23 ม.ค. 57 23 ม.ค. 57 18:51 น.
84 assignment_turned_inยกเลิก พรุแรด ชุมชนเข้มแข็ง
โดย porntip2567
0.00 23 ม.ค. 57 23 ม.ค. 57 11:45 น.
85 assignment_turned_inยกเลิก เลี้ยงหมูหลุมเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ลดสารเคมีและสารเร่งเนื้อแดง เพื่อสุขภาพแกผู้บริโภคในชุมชน
โดย นรทัต กาลสังข์
0.00 22 ม.ค. 57 23 ม.ค. 57 11:14 น.
86 assignment_turned_inยกเลิก ร่วมสร้างสายใยรักถักทอชุมชน
โดย sangadngoh
0.00 22 ม.ค. 57 23 ม.ค. 57 11:05 น.
87 assignment_turned_inยกเลิก ชุมชนเข้มแข็ง รายไดีมีอาชีพ
โดย nongrat
0.00 22 ม.ค. 57 22 ม.ค. 57 17:14 น.
88 assignment_turned_inยกเลิก ครอบครัวอบอุ่น
โดย siranee
0.00 22 ม.ค. 57 22 ม.ค. 57 16:43 น.
89 assignment_turned_inยกเลิก โครงการการเสริมศักยภาพการบริหารจัดการหมู่บ้านหนองสิตน่าอยู่
โดย wicharasak
0.00 22 ม.ค. 57
รวม 3,283,770.00