รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านรัตนโกสัย หมู่ที่ 5 ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
โดย ณพวรรษ ทองคำ
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 17:08 น.
2 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านดวด หมู่ที่ 3 ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
โดย วิชัย แตงเลี่ยน
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 17:01 น.
3 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านแหลมดิน หมู่ที่ 5 ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
โดย พิรุณ คงสังข์
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 16:56 น.
4 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านบ่อคา หมู่ที่ 3 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
โดย สมชาย ปทุมจินดา
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 16:54 น.
5 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านท้องเกร็ง หมู่ที่ 4 ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร
โดย ยวนใจ แก้ววิจิตร
0.00 12 มิ.ย. 58 12 มิ.ย. 58 16:46 น.
6 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านเขาตะเภาทองน่าอยู่สู่แหล่งเรียนรู้การจัดการตนเอง
โดย น้องหน่อย เชียงพิมาย
0.00 27 พ.ค. 58 31 พ.ค. 58 21:56 น.
7 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านควนเสาธงเข้มแข็งเศรษฐกิจพอเพียง
โดย ดวงกมล โอบอ้อม
0.00 27 พ.ค. 58 30 พ.ค. 58 15:03 น.
8 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านเขาเหรง รู้ ลด ปลดหนี้ สู่วิถีพอเพียง
โดย เยาวนิส เมืองทิพย์
0.00 27 พ.ค. 58 30 พ.ค. 58 10:18 น.
รวม 0.00