รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inยกเลิก บ้านทับช้าง สร้างสุขภาพดี วิถีชุมชนพอเพียง
โดย ไพรัช ศรีโสภณ
81,030.00 27 พ.ค. 58 23 ก.ค. 58 18:56 น.
2 assignment_turned_inยกเลิก ขยะบ้านในไร่สู่ชุมชนอยู่ดีมีสุข
โดย พิศาล พุฒนกุล
188,625.00 27 พ.ค. 58 22 ก.ค. 58 19:05 น.
3 assignment_turned_inยกเลิก ต้นน้ำใจ
โดย barkdaeng
0.00 4 ส.ค. 57 5 ส.ค. 57 10:05 น.
4 assignment_turned_inยกเลิก ต้นน้ำใจ
โดย barkdaeng
0.00 26 มิ.ย. 57 25 ก.ค. 57 13:57 น.
5 assignment_turned_inยกเลิก สุขภาพดี วิถีพอเพียง
โดย wila
0.00 29 มิ.ย. 57 30 มิ.ย. 57 10:50 น.
6 assignment_turned_inยกเลิก การอนุรักษ์ฟื้นฟูสวนป่าชุมชนบ้านดอนตะเคียน
โดย pornsri
0.00 23 ม.ค. 57 4 เม.ย. 57 06:46 น.
7 assignment_turned_inยกเลิก คุณภาพชีวิตดีด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง บ้านทรัพย์ทวี
โดย wila
0.00 22 ม.ค. 57 3 เม.ย. 57 20:18 น.
8 assignment_turned_inยกเลิก ศูนย์สมุุนไพรต้นแบบ รักษ์สุขภาพคนละแม
โดย penpet
0.00 22 ม.ค. 57 1 เม.ย. 57 15:26 น.
9 assignment_turned_inยกเลิก ชุมชนร่วมพัฒนา ลุ่มพวา ปลอดมลพิษ
โดย thongchai
0.00 22 ม.ค. 57 11 มี.ค. 57 13:47 น.
10 assignment_turned_inยกเลิก ส่งเสริมวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสระขาว
โดย wara
0.00 22 ม.ค. 57 10 มี.ค. 57 19:03 น.
11 assignment_turned_inยกเลิก ธนาคารอารมณ์ดี
โดย barkdaeng
0.00 19 ก.พ. 57 6 มี.ค. 57 22:35 น.
12 assignment_turned_inยกเลิก นาเหนือ 3 วัย ร่วมใจสร้างสุข
โดย siriwan
0.00 22 ม.ค. 57 23 ก.พ. 57 07:07 น.
13 assignment_turned_inยกเลิก อนุรักษ์และเพิ่มสัตว์น้ำในทะเลบ้านหนองไม้แก่นสู่ลูกหลานอย่างยั่งยืน
โดย ju2502
0.00 23 ม.ค. 57 21 ก.พ. 57 14:26 น.
14 assignment_turned_inยกเลิก คัดแยกขยะโดยครัวเรือน
โดย aroon
0.00 22 ม.ค. 57 21 ก.พ. 57 08:00 น.
15 assignment_turned_inยกเลิก พัฒนาบ้านเขาตาสุกสู่ยุคเศษฐกิจพอเพียง
โดย TASUK_2014
0.00 23 ม.ค. 57 21 ก.พ. 57 07:44 น.
16 assignment_turned_inยกเลิก หมู่บ้านห้วยตาสิงห์อนุุรักษ์ป่าต้นน้ำเขารุม
โดย suwan
0.00 22 ม.ค. 57 19 ก.พ. 57 12:22 น.
17 assignment_turned_inยกเลิก วิถีชีวิตชุมชนบ้านเขาเกรียบ
โดย bankhaokieb
0.00 22 ม.ค. 57 19 ก.พ. 57 11:38 น.
18 assignment_turned_inยกเลิก โครงการสร้างเยาวชนเป็นคนดีเติมดนตรีในหัวใจเพื่อบ้านเขาวอน่าอยู่
โดย bankhaowo
0.00 22 ม.ค. 57 19 ก.พ. 57 11:23 น.
19 assignment_turned_inยกเลิก บ้านทุ่งยอน่าอยู่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(ต่อเนื่อง)
โดย tanathep
0.00 23 ม.ค. 57 5 ก.พ. 57 09:58 น.
20 assignment_turned_inยกเลิก ปะติมะสร้างสุขภาวะ
โดย Jirawan
0.00 22 ม.ค. 57 24 ม.ค. 57 16:24 น.
21 assignment_turned_inยกเลิก พัฒนาหาดพันไกรอย่างมีระบบและยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดย ทรงศักดิ์ สังข์ช่วย
0.00 23 ม.ค. 57 23 ม.ค. 57 18:51 น.
22 assignment_turned_inยกเลิก พรุแรด ชุมชนเข้มแข็ง
โดย porntip2567
0.00 23 ม.ค. 57 23 ม.ค. 57 11:45 น.
23 assignment_turned_inยกเลิก เลี้ยงหมูหลุมเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ลดสารเคมีและสารเร่งเนื้อแดง เพื่อสุขภาพแกผู้บริโภคในชุมชน
โดย นรทัต กาลสังข์
0.00 22 ม.ค. 57 23 ม.ค. 57 11:14 น.
24 assignment_turned_inยกเลิก ร่วมสร้างสายใยรักถักทอชุมชน
โดย sangadngoh
0.00 22 ม.ค. 57 23 ม.ค. 57 11:05 น.
25 assignment_turned_inยกเลิก ชุมชนเข้มแข็ง รายไดีมีอาชีพ
โดย nongrat
0.00 22 ม.ค. 57 22 ม.ค. 57 17:14 น.
26 assignment_turned_inยกเลิก ครอบครัวอบอุ่น
โดย siranee
0.00 22 ม.ค. 57 22 ม.ค. 57 16:43 น.
27 assignment_turned_inยกเลิก โครงการการเสริมศักยภาพการบริหารจัดการหมู่บ้านหนองสิตน่าอยู่
โดย wicharasak
0.00 22 ม.ค. 57
รวม 269,655.00