รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก เริ่มจากรัก ฟูมฟักเป็นชุมชนน่าอยู่ ลูโบ๊ะบาตู
โดย ลูโบ๊ะบาตู
0.00 29 พ.ค. 58 31 พ.ค. 58 13:54 น.
2 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก นำภูมิปัญญา สร้างสุขภาพ เทศบาลกำแพง
โดย นางสาววิลาวัณย์ พงศ์รัตนศักดิ์
0.00 29 พ.ค. 58 31 พ.ค. 58 13:43 น.
3 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ทุ่งวิมาน
โดย ทุ่งวิมาน
0.00 29 พ.ค. 58 29 พ.ค. 58 10:14 น.
รวม 0.00