รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inไม่ผ่าน ส่งเสริมอาชีพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงหมู่ที่1 บ้านทุ่งไหม้
โดย นางประไพ ยังนิ่ง
90,300.00 31 พ.ค. 58 24 ก.ค. 58 16:34 น.
2 assignment_turned_inไม่ผ่าน หมู่บ้านสุขภาพดี ตามวิถีมุสลิม หมู่ที่ 8 บ้านหนองยูง ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล
โดย นายจาเหรบ หะยีหวันหยง
197,375.00 31 พ.ค. 58 14 ก.ค. 58 16:33 น.
3 assignment_turned_inไม่ผ่าน เยาวชนคนดี ชุบชีวีบ้านน้ำร้อน
โดย ซอร์บียา ลำโป
0.00 29 พ.ค. 58 31 พ.ค. 58 13:34 น.
4 assignment_turned_inไม่ผ่าน ท่าพยอมร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม (ต่อยอด)
โดย lamp
0.00 28 ม.ค. 57 9 เม.ย. 57 16:01 น.
5 assignment_turned_inไม่ผ่าน สำนักสงฆ์พลับพลาชัย ศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ม.5 เกตรี
โดย vangtong
0.00 9 ก.พ. 57 9 เม.ย. 57 12:39 น.
6 assignment_turned_inไม่ผ่าน ร่วมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง สู่วิสาหกิจชุมชนที่ยั่งยืน หมู่ 1 บ้านตันหยงโป
โดย taksina
0.00 9 ก.พ. 57 8 เม.ย. 57 19:03 น.
7 assignment_turned_inไม่ผ่าน ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วยาเสพติด หมู่ 3 เกตรี
โดย kattree
0.00 9 ก.พ. 57 8 เม.ย. 57 17:21 น.
8 assignment_turned_inไม่ผ่าน ลูกรู้ พ่อแม่รู้ เราเอาอยู่ทั้งชุมชน
โดย bow2557
0.00 9 ก.พ. 57 4 เม.ย. 57 17:10 น.
9 assignment_turned_inไม่ผ่าน เกษตรอินทรีสร้างความสามัคคีในชุมชน
โดย บ้านไทรทอง
0.00 28 ม.ค. 57 29 มี.ค. 57 10:36 น.
10 assignment_turned_inไม่ผ่าน เด็ก และเยาวชน ร่วมสร้างชุมชนบ้านหาดทรายยาวน่าอยู่ อย่างยั่งยืน หมู่ที่ 2 ตำบลตันหยงโป
โดย saard
0.00 9 ก.พ. 57 25 มี.ค. 57 11:42 น.
รวม 287,675.00