รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inยกเลิก เศรษฐกิจพอเพียง แก้ไขปัญหาหนี้สิน บ้านวังยาว จังหวัดสตูล
โดย นายสงกรานต์ ภู่ระหงษ์
128,225.00 31 พ.ค. 58 6 ส.ค. 58 01:48 น.
2 assignment_turned_inยกเลิก บ้านบ่อหิน หมู่ 3 ร่วมใจสานฝันครอบครัวอบอุ่น
โดย นายสุมล รองเมือง
55,065.00 31 พ.ค. 58 24 ก.ค. 58 20:06 น.
3 assignment_turned_inยกเลิก ร่วมสร้างบ้านท่าพยอมให้น่าอยู่ (ต่อยอด)
โดย lamp
0.00 13 ก.ค. 57 23 ก.ย. 57 16:21 น.
4 assignment_turned_inยกเลิก เยาวชนบ้านใหม่รักครอบครัวไม่เมามัวยาเสพติดเพื่อความเข็มแข็งของชุมชน
โดย adnan
0.00 23 มิ.ย. 57 30 ก.ค. 57 00:52 น.
5 assignment_turned_inยกเลิก ขจัดโรคเบาหวาน
โดย phitchayada
0.00 5 ก.ค. 57 12 ก.ค. 57 15:32 น.
6 assignment_turned_inยกเลิก สุขภาวะดี วิถีคนนาปริก
โดย Naprick
0.00 24 มิ.ย. 57 24 มิ.ย. 57 11:44 น.
7 assignment_turned_inยกเลิก ครอบครัวพอเพียง
โดย rockcoco
0.00 23 มิ.ย. 57 24 มิ.ย. 57 11:10 น.
8 assignment_turned_inยกเลิก สร้างสานสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์เพื่อความเข้มแข็งการคนในชุมชนนาทอน
โดย chiittiya
0.00 23 มิ.ย. 57 23 มิ.ย. 57 17:54 น.
9 assignment_turned_inยกเลิก ครอบครัวสัมพันธ์ร่วมสร้างสรรความอบอุ่น
โดย บัดสาระ
0.00 23 มิ.ย. 57 23 มิ.ย. 57 13:45 น.
10 assignment_turned_inยกเลิก ซอยสี่ ลดหวย ช่วยเศรษฐกิจครัวเรือน
โดย soi4
0.00 29 ม.ค. 57 17 เม.ย. 57 14:29 น.
11 assignment_turned_inยกเลิก สร้างคิด สร้างทำ เพิ่มปัญญา เพื่อชุมชนบ้านหัวทางน่าอยู่
โดย sunuy ausama
0.00 9 ก.พ. 57 10 เม.ย. 57 16:23 น.
12 assignment_turned_inยกเลิก บ้านปลักใหญ่ใจดี เชิดชูผู้สูงวัย เสริมพลังด้วยวิสาหกิจชุมชน
โดย sangop
0.00 9 ก.พ. 57 10 เม.ย. 57 15:51 น.
13 assignment_turned_inยกเลิก สร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ บ้านเขาน้อย
โดย yansue3
0.00 9 ก.พ. 57 17 มี.ค. 57 11:43 น.
14 assignment_turned_inยกเลิก ลูโบ๊ะฆอเล๊าะห่วงใย ใส่ใจสุขภาวะ หมู่ 4 เกตรี
โดย lubukoloh
0.00 9 ก.พ. 57 11 มี.ค. 57 00:05 น.
15 assignment_turned_inยกเลิก ผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวิตมีสุขชุมชนน่าอยู่ หมู่ 7 บ้านทุ่งเกตรี
โดย bantung
0.00 9 ก.พ. 57 1 มี.ค. 57 15:39 น.
16 assignment_turned_inยกเลิก โครงการบ้านไร่ห่วงใยใสใจสุขภาพ บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลเกตรี
โดย banri
0.00 9 ก.พ. 57 1 มี.ค. 57 13:54 น.
17 assignment_turned_inยกเลิก 1ไร่1แสนสู่การสร้างผลิตภันฑ์รูปแบบใหม่สู่ชุมชนหมู่2
โดย m.1-2
0.00 9 ก.พ. 57 1 มี.ค. 57 01:09 น.
18 assignment_turned_inยกเลิก ชุมชนมะนังร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม
โดย rakungtong
0.00 9 ก.พ. 57 28 ก.พ. 57 17:45 น.
19 assignment_turned_inยกเลิก สานความสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น
โดย wilailuk
0.00 9 ก.พ. 57 27 ก.พ. 57 01:35 น.
20 assignment_turned_inยกเลิก พืช ผัก (วิเศษ)
โดย Satun
0.00 9 ก.พ. 57 25 ก.พ. 57 15:15 น.
21 assignment_turned_inยกเลิก โครงการเสริมสร้างกระบวนการอนุรักษ์ธรรมชาติบ้านปาล์ม 7
โดย banplam_7
0.00 28 ม.ค. 57 17 ก.พ. 57 13:46 น.
22 assignment_turned_inยกเลิก ควนบิลายสา พัฒนาความสัมพันธ์คนสามวัย(พื้นที่ไม่ขอดำเนินการแล้วค่ะ)
โดย นมเย็นสีรุ้ง
0.00 28 ม.ค. 57 17 ก.พ. 57 12:12 น.
23 assignment_turned_inยกเลิก จัดอบรมส่งเสริมสุขภาพให้ความรู้กับคนทุกเพศทุกวัย
โดย jadkot
0.00 9 ก.พ. 57 14 ก.พ. 57 10:43 น.
24 assignment_turned_inยกเลิก โครงการเอื้ออาทรผู้สูงวัย
โดย อานิส
0.00 29 ม.ค. 57 13 ก.พ. 57 22:21 น.
25 assignment_turned_inยกเลิก โครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ บ้านห้วยคล้า หมู่ที่ 4
โดย yansue4
0.00 9 ก.พ. 57 10 ก.พ. 57 15:04 น.
26 assignment_turned_inยกเลิก โครงการสร้างความมั่นคงและคุ้มครองแหล่งผลิตอาหารของชุมชน (ต่อยอด)
โดย อับดุลรอซัก เหมหวัง
0.00 9 ก.พ. 57 9 ก.พ. 57 22:45 น.
27 assignment_turned_inยกเลิก ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ หมู่ที่ 1
โดย pung
0.00 9 ก.พ. 57 9 ก.พ. 57 14:20 น.
28 assignment_turned_inยกเลิก เกษตรอินทรีย์ศรีวิลัย
โดย เกษตรศรีวิลัย
0.00 9 ก.พ. 57 9 ก.พ. 57 13:59 น.
29 assignment_turned_inยกเลิก ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ หมู่ที่๑
โดย naton
0.00 9 ก.พ. 57 9 ก.พ. 57 13:53 น.
30 assignment_turned_inยกเลิก โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ บ้านขอนคลานตะวันตก ม.3
โดย sunya2557
0.00 9 ก.พ. 57 9 ก.พ. 57 13:43 น.
31 assignment_turned_inยกเลิก ท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่
โดย tasila
0.00 9 ก.พ. 57 9 ก.พ. 57 13:39 น.
32 assignment_turned_inยกเลิก โครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ บ้านย่านซื่อ หมู่ที่ 2
โดย yansue2
0.00 9 ก.พ. 57 9 ก.พ. 57 12:21 น.
33 assignment_turned_inยกเลิก โครงการสร้างชุมชนน่าอยู่ สู่สังคมสุขภาวะ
โดย husapanlex
0.00 9 ก.พ. 57 9 ก.พ. 57 12:21 น.
34 assignment_turned_inยกเลิก รักษ์เรา รักษ์ชุมชน รักษ์ป่าชายเลน (บ้านเรา เราแลเอง)
โดย unseen
0.00 9 ก.พ. 57 9 ก.พ. 57 12:07 น.
35 assignment_turned_inยกเลิก โครงการจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่บ้านทุ่งนางแก้ว
โดย ชำนาญ สุดสอาด
0.00 28 ม.ค. 57 28 ม.ค. 57 17:00 น.
36 assignment_turned_inยกเลิก ส่งเสริมสุภาพอย่างยังยืนโดยผักปลอดสารพิษ
โดย wilipon
0.00 23 มิ.ย. 57
37 assignment_turned_inยกเลิก บ้านนาปริก สร้างสุข ด้วยวิถีพอเพียง
โดย NAPIK
0.00 16 ก.ค. 57
รวม 183,290.00