รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ทบทวนปลดหนี้คนหมู่ 4 บ้านหน้าเขา
โดย นายธันวาคม หนูจันทร์
161,710.00 27 พ.ค. 58 19 ก.ย. 58 13:06 น.
2 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน รักษา"ครัวทะเล"ที่บ้านบาตู
โดย นายอิสมาแอน เบ็ญสอาด
191,385.00 27 พ.ค. 58 21 ส.ค. 58 17:46 น.
3 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน พลังชุมชนร่วมรักษ์ป่าชายเลนบ้านบางค้างคาว
โดย นายเสถียร ทิพย์ทอง
196,825.00 27 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 15:50 น.
4 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านทุ่งมุ่งร่วมสร้างทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ยั่งยืน
โดย นายยุทธิชัย กิจปกรณ์สันติ
82,000.00 27 พ.ค. 58 21 ก.ค. 58 22:52 น.
5 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก โครงการเยาวชนคลองลำเลียง สร้างสังคมเป็นสุข
โดย น.ส.พรพิมล รัตนกุล
0.00 28 พ.ค. 58 22 มิ.ย. 58 13:56 น.
6 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ฟื้นคุณค่าวิถีชุมชนในเขตเมือง ชุมชนศรีตรัง
โดย นายทิพย์ ศรีไตรรัตน์
0.00 27 พ.ค. 58 28 พ.ค. 58 14:14 น.
7 assignment_turned_inยกเลิก สร้างความมั่นคงทางอาหารบ้านทุ่งทวย
โดย annop
0.00 4 ก.ค. 57 29 ก.ย. 57 11:29 น.
8 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน กลิ้งกลองสามัคคี มีความพอเพียง
โดย chaiyaa
0.00 4 ก.ค. 57 18 ก.ย. 57 10:47 น.
9 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สตรีบ้านโต๊ะบันก้าวหน้า พัฒนาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
โดย bantooban
0.00 9 ก.ค. 57 18 ก.ย. 57 09:38 น.
10 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โครงการเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบ้านน้ำราบ
โดย บางสัก
0.00 2 ก.ค. 57 17 ก.ย. 57 23:05 น.
11 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โครงการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบ้านควนตุ้งกู
โดย บางสัก
0.00 2 ก.ค. 57 17 ก.ย. 57 22:34 น.
12 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านโคกไม้ไผ่ รู้จด รู้ใช้ สุขได้ด้วยพอเพียง
โดย kiatisak
0.00 24 มิ.ย. 57 17 ก.ย. 57 16:38 น.
13 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คนเขาแก้วใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่
โดย nonghong
0.00 4 ก.ค. 57 17 ก.ย. 57 15:45 น.
14 assignment_turned_inยกเลิก การท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนเกาะลิบง
โดย issama-el
0.00 25 ก.ค. 57 25 ก.ค. 57 18:25 น.
15 assignment_turned_inยกเลิก อนุรักษ์ป่าสาคู เพื่อความมั่นคงทางอาหารชุมชนบ้านห้วยนุ้ย
โดย hoynoi
0.00 11 ก.ค. 57 22 ก.ค. 57 15:48 น.
16 assignment_turned_inยกเลิก โครงการแผนชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่บ้านเกาะมุกด์
โดย kohmook
0.00 3 ก.ค. 57 3 ก.ค. 57 16:38 น.
17 assignment_turned_inยกเลิก คนห้วยลึกใช้สมุนไพร ใส่ใจสุขภาพ
โดย นาย อำนาจ สุขเกษม
0.00 28 ม.ค. 57 12 เม.ย. 57 09:22 น.
18 assignment_turned_inยกเลิก ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เยาวชนเพื่อสร้างชุมชนเป็นสุข
โดย สุจินต์ ไข่ริน
0.00 29 ม.ค. 57 14 มี.ค. 57 10:50 น.
19 assignment_turned_inยกเลิก พัฒนาคน เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โดย chan
0.00 29 ม.ค. 57 18 ก.พ. 57 14:32 น.
รวม 631,920.00