รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก บ้านทุ่งมุ่งร่วมสร้างทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ยั่งยืน
โดย นายยุทธิชัย กิจปกรณ์สันติ
82,000.00 27 พ.ค. 58 21 ก.ค. 58 22:52 น.
2 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก โครงการเยาวชนคลองลำเลียง สร้างสังคมเป็นสุข
โดย น.ส.พรพิมล รัตนกุล
0.00 28 พ.ค. 58 22 มิ.ย. 58 13:56 น.
3 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ฟื้นคุณค่าวิถีชุมชนในเขตเมือง ชุมชนศรีตรัง
โดย นายทิพย์ ศรีไตรรัตน์
0.00 27 พ.ค. 58 28 พ.ค. 58 14:14 น.
รวม 82,000.00