รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inไม่ผ่าน บ้านน่ายล ถนนน่ามองร่วมจัดการขยะชุมชน
โดย บ้านปากพะยูน
0.00 24 มิ.ย. 57 30 ก.ค. 57 14:30 น.
2 assignment_turned_inไม่ผ่าน ผักสานพลังบ้านช่างทอง
โดย ช่างทอง
0.00 19 ม.ค. 57 1 พ.ค. 57 15:18 น.
3 assignment_turned_inไม่ผ่าน ภูมินิเวศน์คลองห้วยโสบ้านในวัง
โดย prathueang บ้านในวัง
0.00 19 ม.ค. 57 11 เม.ย. 57 22:25 น.
4 assignment_turned_inไม่ผ่าน เยาวชนสืบสานตำนานชุมชนที่ตำบลเขาเจียก
โดย เขาเจียกยิ้ม
0.00 20 ม.ค. 57 21 ก.พ. 57 16:38 น.
รวม 0.00