รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่ ม.7 บ้านเจาะกะพ้อใน
โดย นายซัยฟุดดีน เจะฮะ
184,700.00 30 พ.ค. 58 23 ก.ย. 58 05:58 น.
2 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โครงการ"อาหารของแม่สร้างพลังชุมชนปราแว"
โดย นางสาวรอฮานะห์ อารี
197,950.00 30 พ.ค. 58 22 ก.ย. 58 17:52 น.
3 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โครงการชุมชนกาแลแนสร้างสุขด้วยครอบครัววิถีศรัทธา
โดย นายแวนารง แปเฮาะอีเล
182,725.00 30 พ.ค. 58 20 ส.ค. 58 14:52 น.
4 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สือดังเบอร์ซาตู (ร่วมเป็นหนึ่ง)
โดย นายฮาฎอรอมี สะตา
167,025.00 30 พ.ค. 58 17 ส.ค. 58 08:25 น.
5 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน กองปังสร้างสุขบ้านกะลาพอตก
โดย มะรอบี ยามิง
173,975.00 30 พ.ค. 58 13 ส.ค. 58 09:56 น.
6 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โครงการย้อนอดีตคืนความสุข 2 วิถีชุมชนสะพานม้า
โดย นางอำพร กังพานิช
173,060.00 30 พ.ค. 58 13 ส.ค. 58 08:08 น.
7 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โครงการลาซังสร้างสันติสุขบ้านเตราะแก่นเชื่อมพี่น้องสองศาสนา
โดย นางดารุณี ศักดิ์เจริญ ณ นครพนม
170,540.00 30 พ.ค. 58 12 ส.ค. 58 07:49 น.
8 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร้อยมือสร้างวิถีชุมชนบ้านบางโกระ
โดย นางจินดาพร คงตุก
185,150.00 1 มิ.ย. 58 11 ส.ค. 58 09:34 น.
9 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก สองมือน้อย คืนสุขบ้านกะลาพอ
โดย นายสดี การี
179,680.00 30 พ.ค. 58 14 ก.ค. 58 11:43 น.
10 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก 1 เดือน 1 ดาวะห์บ้านใหม่ร่วมใจ
โดย ปาริชาติ แก้วทองประคำ2
200,000.00 1 มิ.ย. 58 13 ก.ค. 58 21:01 น.
11 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก พลังคนชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนละเมาะบก
โดย พารูกัน ดอบู
0.00 1 มิ.ย. 58 11 ก.ค. 58 01:44 น.
12 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก โครงการสร้างเยาวชนจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมบ้านกูแบปูยูม.4 ม่วงเตี้ย
โดย นายอดุลย์ หะยีดือราแม
0.00 30 พ.ค. 58 18 มิ.ย. 58 13:21 น.
13 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน รูปแบบการจัดการตลาดเทศวิวัฒน์ 1 เพื่อสุขภาวะของชุมชน (ต่อเนื่อง)
โดย เกษมณี ชัยรัตนมโนกร
0.00 2 มิ.ย. 57 5 ม.ค. 58 09:43 น.
14 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน กติกาชุมชนคนนาเกตุ
โดย pra.patsorn intharasakul
0.00 16 ก.ค. 57 29 ก.ย. 57 13:58 น.
15 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยสร้างสายใยชุมชน ปี 2
โดย tanakoun
0.00 23 ก.ค. 57 29 ก.ย. 57 10:48 น.
16 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน พลังชุมชน สร้างสัมพันธ์ สู่ฝันคนคลองช้าง ปี 2
โดย สุฮัยนี กาซอ
0.00 21 ม.ค. 57 27 ก.ย. 57 16:15 น.
17 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สานฝันชุมชนสุขภาวะบ้านดอนรัก
โดย bandonrak
0.00 15 ก.ค. 57 27 ก.ย. 57 15:18 น.
18 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เมล็ดพันธุ์สารวัน สานพลังสร้างสุข
โดย malinee
0.00 20 มิ.ย. 57 24 ก.ย. 57 06:38 น.
19 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ร่วมสร้างชุมชนสุขภาวะและท้องถิ่นน่าอยู่บ้านต้นทุเรียน
โดย binyalima
0.00 15 ก.ค. 57 23 ก.ย. 57 10:14 น.
20 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สุขภาวะบ้านพิเทน ในวิถีชีวิตพอเพียง
โดย yana55
0.00 21 ก.ค. 57 23 ก.ย. 57 08:51 น.
21 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เยาวชนต้นแบบบ้านลาเกาะ ม.2
โดย ahamad
0.00 30 มิ.ย. 57 22 ก.ย. 57 10:21 น.
22 assignment_turned_inยกเลิก ฮูกนปากัตบ้านบาลูกาตือเงาะน่าอยู่สังคมเป็นสุข
โดย suemoh
0.00 15 ก.ค. 57 2 ส.ค. 57 21:37 น.
23 assignment_turned_inยกเลิก สานพลังสุขภาวะ ธรรมนูญสุขภาพบ้านดูซงปาแยตะวันออก
โดย torlang2557
0.00 16 ก.ค. 57 26 ก.ค. 57 04:36 น.
24 assignment_turned_inยกเลิก ชุมชนเป็นสุขที่เมาะมาวี
โดย surat
0.00 10 ก.ค. 57 24 ก.ค. 57 16:08 น.
25 assignment_turned_inยกเลิก มือยีมปืรนอกือซือนางันกำปงฮูแตบองอ
โดย chalee
0.00 10 ก.ค. 57 19 ก.ค. 57 21:10 น.
26 assignment_turned_inยกเลิก คืนพื้นที่สร้างสรรค์สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้ชุมชนโคกหญ้าคาน่าอยู่
โดย hamdeekhaosaard
0.00 20 มิ.ย. 57 28 มิ.ย. 57 16:47 น.
27 assignment_turned_inไม่ผ่าน พลิกฟื้นคืนถิ่นคางา
โดย กัลยา เอี่ยวสกุล
0.00 19 ม.ค. 57 8 เม.ย. 57 16:56 น.
28 assignment_turned_inไม่ผ่าน ฟ้าสว่างที่บ้านทุ่งน้อย
โดย zara
0.00 20 ม.ค. 57 5 เม.ย. 57 14:31 น.
29 assignment_turned_inยกเลิก ความดันโลหิตสูง/เบาหวาน เราเปลี่ยนได้
โดย dareeha
0.00 30 มิ.ย. 57
รวม 1,814,805.00