รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก สองมือน้อย คืนสุขบ้านกะลาพอ
โดย นายสดี การี
179,680.00 30 พ.ค. 58 14 ก.ค. 58 11:43 น.
2 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก 1 เดือน 1 ดาวะห์บ้านใหม่ร่วมใจ
โดย ปาริชาติ แก้วทองประคำ2
200,000.00 1 มิ.ย. 58 13 ก.ค. 58 21:01 น.
3 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก พลังคนชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนละเมาะบก
โดย พารูกัน ดอบู
0.00 1 มิ.ย. 58 11 ก.ค. 58 01:44 น.
4 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก โครงการสร้างเยาวชนจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมบ้านกูแบปูยูม.4 ม่วงเตี้ย
โดย นายอดุลย์ หะยีดือราแม
0.00 30 พ.ค. 58 18 มิ.ย. 58 13:21 น.
รวม 379,680.00