รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inยกเลิก ฮูกนปากัตบ้านบาลูกาตือเงาะน่าอยู่สังคมเป็นสุข
โดย suemoh
0.00 15 ก.ค. 57 2 ส.ค. 57 21:37 น.
2 assignment_turned_inยกเลิก สานพลังสุขภาวะ ธรรมนูญสุขภาพบ้านดูซงปาแยตะวันออก
โดย torlang2557
0.00 16 ก.ค. 57 26 ก.ค. 57 04:36 น.
3 assignment_turned_inยกเลิก ชุมชนเป็นสุขที่เมาะมาวี
โดย surat
0.00 10 ก.ค. 57 24 ก.ค. 57 16:08 น.
4 assignment_turned_inยกเลิก มือยีมปืรนอกือซือนางันกำปงฮูแตบองอ
โดย chalee
0.00 10 ก.ค. 57 19 ก.ค. 57 21:10 น.
5 assignment_turned_inยกเลิก คืนพื้นที่สร้างสรรค์สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้ชุมชนโคกหญ้าคาน่าอยู่
โดย hamdeekhaosaard
0.00 20 มิ.ย. 57 28 มิ.ย. 57 16:47 น.
6 assignment_turned_inยกเลิก ความดันโลหิตสูง/เบาหวาน เราเปลี่ยนได้
โดย dareeha
0.00 30 มิ.ย. 57
รวม 0.00