รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ร่วมสร้างชุมชนกรงปินังน่าอยู่ ด้วยเศษรฐกิจพอเพียง
โดย ตอฮีเราะ หะดูมอ
238,200.00 1 มิ.ย. 58 23 ก.ค. 58 15:27 น.
2 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก เบอแนนากอ เข้มแข็ง ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
โดย ฮาซัน กายุ
43,400.00 1 มิ.ย. 58 23 ก.ค. 58 14:13 น.
3 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก สร้างสันติภาพตะโล๊ะซูแมด้วยพลังสตรี
โดย นางอามีเนาะ ลงมา
131,800.00 30 พ.ค. 58 23 ก.ค. 58 12:21 น.
4 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ปูลัยร่วมใจเป็นหนึ่ง
โดย นายนิเห็ง โพหะดา
62,200.00 30 พ.ค. 58 23 ก.ค. 58 10:39 น.
5 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ชุมชนจือแรร่วมใจ จัดการขยะ
โดย นางนุชรีย์ อับดุลคานาน
184,700.00 30 พ.ค. 58 21 ก.ค. 58 22:16 น.
6 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ตะโละมางาแบ สร้างสุขชุมชนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
โดย นางพารีเด๊าะ หะยีสะมะแอ
0.00 30 พ.ค. 58 16 ก.ค. 58 09:51 น.
7 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ลีมาปูโร๊ะสู่ชุมชนพึ่งตนเอง
โดย ฆารียะ ยอฆอร์
0.00 30 พ.ค. 58 13 ก.ค. 58 13:51 น.
รวม 660,300.00