รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสร้างสุขบ้านยือเราะ
โดย นางสาว ซูฮัยลา มารีมิง
126,700.00 30 พ.ค. 58 12 ส.ค. 58 07:11 น.
2 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านปากบางจัดการขยะ สู่ชุมชนปลอดสารพิษ
โดย นางสาววรกาญจน์ ปกฤตดำรง
139,880.00 30 พ.ค. 58 11 ส.ค. 58 19:38 น.
3 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน มัสยิดสร้าง เยาวชน สู่ชุมชนสโลว์ปาแต่น่าอยู่
โดย อาซีมาน อีแต
90,150.00 1 มิ.ย. 58 8 ส.ค. 58 16:56 น.
4 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนพิกุลทอง สุขภาพดี ด้วยสมุนไพรไทย
โดย nuwapha
0.00 17 มิ.ย. 57 3 พ.ย. 57 11:45 น.
5 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน มัสยิดกุนุงจนองสร้างสุข สู่สองวัยใส่ใจสุขภาพ
โดย kunurainee
0.00 19 มิ.ย. 57 27 ก.ย. 57 14:26 น.
6 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน บ้านยือโร๊ะ ต้นแบบการจัดการสุขภาวะ
โดย ประพันธ์
0.00 1 มิ.ย. 57 27 ก.ย. 57 12:45 น.
7 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เยาวชนตัวอย่าง ร่วมสร้างชุมชนอุเปน่าอยู่
โดย mareeyam
0.00 18 มิ.ย. 57 27 ก.ย. 57 08:44 น.
8 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนบ้านนครธรรม ต้นแบบนักจัดการขยะ นักจัดการสุขภาพ (ต่อเนื่อง)
โดย วันชัย
0.00 19 ก.พ. 57 21 เม.ย. 57 11:28 น.
9 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน โครงการนักจัดการขยะและสุขภาพบ้านศรีนคร
โดย sackson
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 11:19 น.
10 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ศรีท่าน้ำสุขภาวะดี วิถีพอเพียง
โดย rizkee
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 10:45 น.
11 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน คอกช้างร่วมใจจัดการขยะ…รักสุขภาพ
โดย suwannee
0.00 19 ม.ค. 57 21 เม.ย. 57 10:42 น.
รวม 356,730.00