รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inไม่ผ่าน เสริมสร้างและบูรณาการชุมชนเจาะปูแนสู่แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดย นางสุวารียะ แปเฮาะฮิเล
280,300.00 30 พ.ค. 58 16 ก.ค. 58 09:54 น.
รวม 280,300.00