รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inไม่ผ่าน ส่งเสริมอาชีพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงหมู่ที่1 บ้านทุ่งไหม้
โดย นางประไพ ยังนิ่ง
90,300.00 31 พ.ค. 58 24 ก.ค. 58 16:34 น.
2 assignment_turned_inไม่ผ่าน ตามรอยความสุขที่สมุย ณ บ้านตลิ่งงาม
โดย นางสาวเสาวดี ศรีฟ้า
170,375.00 28 พ.ค. 58 23 ก.ค. 58 23:00 น.
3 assignment_turned_inไม่ผ่าน แหลมยางนาพึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง ปี3
โดย Tako
200,000.00 6 มิ.ย. 58 23 ก.ค. 58 17:34 น.
4 assignment_turned_inไม่ผ่าน สามพลังร่วมสร้างคนวัดพระขวางให้อบอุ่น ปี 2
โดย kusol
169,790.00 13 ก.ค. 58 23 ก.ค. 58 17:26 น.
5 assignment_turned_inไม่ผ่าน ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ดี-มีสุข บ้านดอนเมา
โดย วีระวัฒน์ ปราชญ์เปรื่อง
130,425.00 27 พ.ค. 58 23 ก.ค. 58 13:50 น.
6 assignment_turned_inไม่ผ่าน ชุมชนบ้านท่าน่าอยู่ด้วยวิถีพอเพียง
โดย สายสุดา เดชทุ่งคา
156,845.00 27 พ.ค. 58 23 ก.ค. 58 13:21 น.
7 assignment_turned_inไม่ผ่าน อ่าวมะม่วงเข้มแข็งชุมชนน่าอยู่สู่วิถีพอเพียง
โดย สารัช เกิดกุลรัตน์
185,100.00 27 พ.ค. 58 22 ก.ค. 58 20:11 น.
8 assignment_turned_inไม่ผ่าน ชุมชนบ้านส้านแดงเกษตรอินทรีย์ อยู่ดีมีสุข ปี3
โดย Boonsin_Pechkamnerd
0.00 7 มิ.ย. 58 21 ก.ค. 58 14:05 น.
9 assignment_turned_inไม่ผ่าน ถักทอพลังสร้างสรรค์เยาวชนสู่ชุมชนศรียาภัยน่าอยู่ ปี 3
โดย KAMONPOP THONGAEING
195,020.00 1 มิ.ย. 58 21 ก.ค. 58 14:03 น.
10 assignment_turned_inไม่ผ่าน เสริมสร้างและบูรณาการชุมชนเจาะปูแนสู่แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดย นางสุวารียะ แปเฮาะฮิเล
280,300.00 30 พ.ค. 58 16 ก.ค. 58 09:54 น.
11 assignment_turned_inไม่ผ่าน ครัวชุมชนของคนทุ่งออก ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา
โดย นางสุขฤทัย นุ้ยโดด
0.00 31 พ.ค. 58 15 ก.ค. 58 09:18 น.
12 assignment_turned_inไม่ผ่าน เกษตรปลอดภัยไร่สารเคมี บ้านทุ่งยาว อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
โดย นายวิโรจน์
0.00 31 พ.ค. 58 15 ก.ค. 58 09:17 น.
13 assignment_turned_inไม่ผ่าน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อาหารปลอดภัยบ้านปลักคล้า
โดย รัฐพล ประพรม
0.00 31 พ.ค. 58 15 ก.ค. 58 09:17 น.
14 assignment_turned_inไม่ผ่าน หมู่บ้านสุขภาพดี ตามวิถีมุสลิม หมู่ที่ 8 บ้านหนองยูง ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล
โดย นายจาเหรบ หะยีหวันหยง
197,375.00 31 พ.ค. 58 14 ก.ค. 58 16:33 น.
15 assignment_turned_inไม่ผ่าน สร้างสุขบ้านบางกล้วยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดย นายศักดิ์โกศล ถาวรพร
0.00 28 พ.ค. 58 12 ก.ค. 58 20:50 น.
16 assignment_turned_inไม่ผ่าน เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง หมู่ 3 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
โดย นางปรานี ทองรักษ์
0.00 31 พ.ค. 58 27 มิ.ย. 58 16:25 น.
17 assignment_turned_inไม่ผ่าน สร้างชุมชนคีรีรอบให้น่าอยู่
โดย นายเจอะ เอียดตน
0.00 28 พ.ค. 58 11 มิ.ย. 58 18:02 น.
18 assignment_turned_inไม่ผ่าน เยาวชนคนดี ชุบชีวีบ้านน้ำร้อน
โดย ซอร์บียา ลำโป
0.00 29 พ.ค. 58 31 พ.ค. 58 13:34 น.
19 assignment_turned_inไม่ผ่าน เอาพลาสติกคืนไปเอาพฤกษ์ไพรคืนบ้านดอนทะเล(ต่อยอด)
โดย dontalae
0.00 28 ม.ค. 57 20 ต.ค. 57 15:49 น.
20 assignment_turned_inไม่ผ่าน พลังเยาวชนร่วมแก้ปัญหาสุขภาพคนปริก
โดย prick
0.00 19 ม.ค. 57 3 ส.ค. 57 18:51 น.
21 assignment_turned_inไม่ผ่าน บ้านชายคลองร่วมสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน
โดย paiji
0.00 27 มิ.ย. 57 31 ก.ค. 57 15:37 น.
22 assignment_turned_inไม่ผ่าน บ้านก่าโห่ใต้สร้างรัก สร้างคน สร้างชุมชน
โดย aree2557
0.00 27 มิ.ย. 57 31 ก.ค. 57 13:14 น.
23 assignment_turned_inไม่ผ่าน บ้านน่ายล ถนนน่ามองร่วมจัดการขยะชุมชน
โดย บ้านปากพะยูน
0.00 24 มิ.ย. 57 30 ก.ค. 57 14:30 น.
24 assignment_turned_inไม่ผ่าน บ้านหูน้ำฉาสืบสานภูมิปัญญาชุมชน
โดย preecha
0.00 19 มิ.ย. 57 28 ก.ค. 57 14:17 น.
25 assignment_turned_inไม่ผ่าน บ้านควนหนองหงส์ เกษตรอินทรีย์ ครบวงจร
โดย urai2557
0.00 27 มิ.ย. 57 28 ก.ค. 57 13:52 น.
26 assignment_turned_inไม่ผ่าน พัฒนาป่าชุมชนเพื่อแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านควนดิน(ต่อเนื่อง)
โดย saiji
0.00 1 เม.ย. 57 18 พ.ค. 57 16:53 น.
27 assignment_turned_inไม่ผ่าน ผักสานพลังบ้านช่างทอง
โดย ช่างทอง
0.00 19 ม.ค. 57 1 พ.ค. 57 15:18 น.
28 assignment_turned_inไม่ผ่าน ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนทรัพย์อนันต์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง(ต่อเนื่อง)
โดย patchareeya
0.00 22 ม.ค. 57 24 เม.ย. 57 22:37 น.
29 assignment_turned_inไม่ผ่าน ข้างถนนกินได้สร้างรายได้บ้านในถุ้ง (ต่อยอด)
โดย naithung
0.00 18 ม.ค. 57 17 เม.ย. 57 14:38 น.
30 assignment_turned_inไม่ผ่าน ร่วมอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านบางเสียบ
โดย kanjit
0.00 23 ม.ค. 57 13 เม.ย. 57 11:29 น.
31 assignment_turned_inไม่ผ่าน ลดหนี้เพิ่มรายได้สู่ชุมชนบ้านทอนจันทร์น่าอยู่(ต่อเนื่อง)
โดย bebe
0.00 20 ก.พ. 57 13 เม.ย. 57 11:17 น.
32 assignment_turned_inไม่ผ่าน สร้างสมบูรณ์สุขให้มีสุขภาพดีโดยการจัดการขยะ(ต่อเนื่อง)
โดย kitsana
0.00 23 ม.ค. 57 13 เม.ย. 57 11:07 น.
33 assignment_turned_inไม่ผ่าน คลองโชนเข้มแข็ง ชุมชนสุขภาพดี สู่วิถีพอเพียง
โดย บ้านคลองโชน
0.00 23 ม.ค. 57 12 เม.ย. 57 07:35 น.
34 assignment_turned_inไม่ผ่าน เยาวชนสานฝัน ณ บ้านตูล
โดย อบต.เล็ก
0.00 18 ม.ค. 57 12 เม.ย. 57 02:27 น.
35 assignment_turned_inไม่ผ่าน วิถีชุมชนพอเพียง บ้านห้วยใหญ่
โดย บ้านห้วยใหญ่
0.00 22 ม.ค. 57 11 เม.ย. 57 23:01 น.
36 assignment_turned_inไม่ผ่าน ภูมินิเวศน์คลองห้วยโสบ้านในวัง
โดย prathueang บ้านในวัง
0.00 19 ม.ค. 57 11 เม.ย. 57 22:25 น.
37 assignment_turned_inไม่ผ่าน สืบสานงานประเพณี การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
โดย sutino
0.00 28 ม.ค. 57 11 เม.ย. 57 15:35 น.
38 assignment_turned_inไม่ผ่าน ฐานเรียนรู้มุ่งสู่ชุมชนสุขภาพดีวิถีชีวิตบ้านสมควร (ต่อยอด)
โดย baiyok
0.00 20 ม.ค. 57 11 เม.ย. 57 11:49 น.
39 assignment_turned_inไม่ผ่าน บ้านโคกเคี่ยมสะอาดถูกหลัก คนที่รักปลอดโรค
โดย บ้านโคกเคี่ยม
0.00 20 ม.ค. 57 11 เม.ย. 57 11:32 น.
40 assignment_turned_inไม่ผ่าน บ้านหูน้ำฉาสืบสานภูมิปัญญาชุมชน
โดย preecha
0.00 18 ม.ค. 57 11 เม.ย. 57 10:47 น.
41 assignment_turned_inไม่ผ่าน ชุมชนอินทรีย์ วิถีพอเพียง
โดย supatra
0.00 18 ม.ค. 57 11 เม.ย. 57 09:43 น.
42 assignment_turned_inไม่ผ่าน ผักปลอดสารพิษ พิชิตโรคบ้านพรุชนเหนือ
โดย wantha_suk
0.00 18 ม.ค. 57 11 เม.ย. 57 00:55 น.
43 assignment_turned_inไม่ผ่าน ร้อยครอบครัวสุขภาพดี
โดย kasem
0.00 18 ม.ค. 57 10 เม.ย. 57 19:50 น.
44 assignment_turned_inไม่ผ่าน เครื่องเล่นภูมิปัญญาสู่พํฒนาการเด็กบ้านทุ่งโชน
โดย prajuab
0.00 18 ม.ค. 57 10 เม.ย. 57 19:43 น.
45 assignment_turned_inไม่ผ่าน รักษ์สุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม ที่บ้านเขากอย
โดย lสุวัฒน์
0.00 18 ม.ค. 57 10 เม.ย. 57 19:32 น.
46 assignment_turned_inไม่ผ่าน ผักปลอดสารพิษบ้านดอนมะปรางด้วยเกษตรอินทรีย์
โดย pongsri2557
0.00 31 ม.ค. 57 10 เม.ย. 57 19:21 น.
47 assignment_turned_inไม่ผ่าน ขนมไทย สร้างรัก สร้างคน บ้านก่าโห่ใต้
โดย aree2557
0.00 18 ม.ค. 57 10 เม.ย. 57 18:19 น.
48 assignment_turned_inไม่ผ่าน สืบสานภูมิปัญญามวยไทยบ้านชายคลอง
โดย paiji
0.00 31 ม.ค. 57 10 เม.ย. 57 17:51 น.
49 assignment_turned_inไม่ผ่าน ชุมชนน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงบ้านไสขาม
โดย wanphen
0.00 18 ม.ค. 57 10 เม.ย. 57 17:11 น.
50 assignment_turned_inไม่ผ่าน ท่าพยอมร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม (ต่อยอด)
โดย lamp
0.00 28 ม.ค. 57 9 เม.ย. 57 16:01 น.
51 assignment_turned_inไม่ผ่าน สำนักสงฆ์พลับพลาชัย ศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ม.5 เกตรี
โดย vangtong
0.00 9 ก.พ. 57 9 เม.ย. 57 12:39 น.
52 assignment_turned_inไม่ผ่าน ร่วมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง สู่วิสาหกิจชุมชนที่ยั่งยืน หมู่ 1 บ้านตันหยงโป
โดย taksina
0.00 9 ก.พ. 57 8 เม.ย. 57 19:03 น.
53 assignment_turned_inไม่ผ่าน ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วยาเสพติด หมู่ 3 เกตรี
โดย kattree
0.00 9 ก.พ. 57 8 เม.ย. 57 17:21 น.
54 assignment_turned_inไม่ผ่าน พลิกฟื้นคืนถิ่นคางา
โดย กัลยา เอี่ยวสกุล
0.00 19 ม.ค. 57 8 เม.ย. 57 16:56 น.
55 assignment_turned_inไม่ผ่าน ชาวเกาะหมากน้อยใส่ใจสุขภาพปากและฟัน
โดย กัญญาณัฐ เหมพิทักษ์
0.00 29 ม.ค. 57 6 เม.ย. 57 06:36 น.
56 assignment_turned_inไม่ผ่าน ฟ้าสว่างที่บ้านทุ่งน้อย
โดย zara
0.00 20 ม.ค. 57 5 เม.ย. 57 14:31 น.
57 assignment_turned_inไม่ผ่าน ลูกรู้ พ่อแม่รู้ เราเอาอยู่ทั้งชุมชน
โดย bow2557
0.00 9 ก.พ. 57 4 เม.ย. 57 17:10 น.
58 assignment_turned_inไม่ผ่าน สร้างความรู้ความตระหนักด้านสุขภาพเพื่อบ้านช่องสะท้อนน่าอยู่ (ต่อเนื่อง)
โดย banchongsathon
0.00 22 ม.ค. 57 4 เม.ย. 57 11:23 น.
59 assignment_turned_inไม่ผ่าน บ้านทุ่งจิกน่ามอง คลองน่าดู ชุมชนน่าอยู่ หมู่ประชาเข้มแข็ง (ต่อเนื่อง)
โดย yingnui
0.00 22 ม.ค. 57 3 เม.ย. 57 17:42 น.
60 assignment_turned_inไม่ผ่าน การเรียนรู้ขยายผลสู่การพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนวัดขันเงิน
โดย khanguen
0.00 22 ม.ค. 57 3 เม.ย. 57 15:07 น.
61 assignment_turned_inไม่ผ่าน ชาวบางหินร่วมใจ นำวิถีชีวิตไทย สู่สุขภาวะชุมชน ( ต่อเนื่อง )
โดย banghin
0.00 22 ม.ค. 57 3 เม.ย. 57 11:01 น.
62 assignment_turned_inไม่ผ่าน ปฏิรูปพฤติกรรมสุขภาพชุมชนบ้านควนตราบ(ต่อยอด)
โดย m203
0.00 31 ม.ค. 57 3 เม.ย. 57 10:52 น.
63 assignment_turned_inไม่ผ่าน คนระวิร่วมใจสร้างชุมชนปลอดยาเสพติด
โดย ravi
0.00 22 ม.ค. 57 3 เม.ย. 57 10:52 น.
64 assignment_turned_inไม่ผ่าน บ้านในไร่ร่วมใจลดขยะเพื่อสุขภาวะชุมชน
โดย banniri
0.00 22 ม.ค. 57 3 เม.ย. 57 10:35 น.
65 assignment_turned_inไม่ผ่าน โครงการสุขภาวะชุมชนหน้าสวนสาธารณะน่าอยู่ ( ต่อเนื่อง )
โดย THANTHONG
0.00 22 ม.ค. 57 31 มี.ค. 57 03:36 น.
66 assignment_turned_inไม่ผ่าน คนรมณีย์พอเพียง สร้างชีวิตเพียงพอ
โดย romanee
0.00 29 ม.ค. 57 30 มี.ค. 57 00:01 น.
67 assignment_turned_inไม่ผ่าน เพื่อรมณีย์น่าอยู่ ปรับเปลี่ยนการกินอยู่ทั้งหมู่บ้าน
โดย sriracha
0.00 29 ม.ค. 57 29 มี.ค. 57 23:58 น.
68 assignment_turned_inไม่ผ่าน เกษตรอินทรีสร้างความสามัคคีในชุมชน
โดย บ้านไทรทอง
0.00 28 ม.ค. 57 29 มี.ค. 57 10:36 น.
69 assignment_turned_inไม่ผ่าน บ้านแสงธรรมนำขยะสร้างสุข
โดย kura10
0.00 28 ม.ค. 57 28 มี.ค. 57 22:28 น.
70 assignment_turned_inไม่ผ่าน คนบางหว้าพอเพียง ลดเสี่ยง ลดโรค
โดย kura9
0.00 28 ม.ค. 57 28 มี.ค. 57 22:03 น.
71 assignment_turned_inไม่ผ่าน เด็ก และเยาวชน ร่วมสร้างชุมชนบ้านหาดทรายยาวน่าอยู่ อย่างยั่งยืน หมู่ที่ 2 ตำบลตันหยงโป
โดย saard
0.00 9 ก.พ. 57 25 มี.ค. 57 11:42 น.
72 assignment_turned_inไม่ผ่าน เกษตรอินทร์ครบวงจร บ้านควนหนองหงส์
โดย urai2557
0.00 18 ม.ค. 57 23 มี.ค. 57 17:16 น.
73 assignment_turned_inไม่ผ่าน สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง(ต่อเนื่อง)
โดย choo101
0.00 22 ม.ค. 57 20 มี.ค. 57 18:20 น.
74 assignment_turned_inไม่ผ่าน ขยะสร้างสุขคนเปี๊ยะหัวเนิน(ต่อยอด)
โดย prajakm7
0.00 31 ม.ค. 57 20 มี.ค. 57 17:41 น.
75 assignment_turned_inไม่ผ่าน พันธมิตรพิชิตขยะ บ้านบางหละจัดการตนเอง
โดย Nittaya KBR
0.00 28 ม.ค. 57 18 มี.ค. 57 14:20 น.
76 assignment_turned_inไม่ผ่าน ปราชญ์ตัวน้อยช่วยเศรษฐกิจที่บ้านไสหร้า
โดย เช กูวารา
0.00 20 ม.ค. 57 16 มี.ค. 57 17:28 น.
77 assignment_turned_inไม่ผ่าน พัฒนาเพื่อเพิ่มมุลค่าผลผลิตพืชผักปลอดสารพิษตามวิถีชุมชนบ้านสำนักขัน (ต่อยอด)
โดย arporn201
0.00 31 ม.ค. 57 16 มี.ค. 57 09:17 น.
78 assignment_turned_inไม่ผ่าน ลดขยะวันละนิดพิชิตชุมชนน่าอยู่บ้านห้วยแก้ว
โดย thammaratnaksun
0.00 18 ม.ค. 57 10 มี.ค. 57 16:29 น.
79 assignment_turned_inไม่ผ่าน โครงการ " แหล่งอาหารมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง" (ต่อยอด)
โดย ampornpoonthong
0.00 31 ม.ค. 57 10 มี.ค. 57 15:27 น.
80 assignment_turned_inไม่ผ่าน กองทุนสุขภาวะ
โดย นางอาภรณ์
0.00 28 ม.ค. 57 5 มี.ค. 57 00:32 น.
81 assignment_turned_inไม่ผ่าน เยาวชนร่วมสร้างท้องถิ่นน่าอยู่ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนบ้านบางสน
โดย preeya
0.00 23 ม.ค. 57 25 ก.พ. 57 17:21 น.
82 assignment_turned_inไม่ผ่าน การจัดการขยะยั่งยืนอย่างมีส่วนร่วมในเขตเทศบาลปะทิว(ต่อเนื่อง)
โดย Pichet Srisodsai
0.00 22 ม.ค. 57 24 ก.พ. 57 18:56 น.
83 assignment_turned_inไม่ผ่าน การจัดการแหล่งเรียนรู้อุทยานหอยมือเสืออ่าวบางจาก(ต่อเนื่อง)
โดย supanad2014
0.00 23 ม.ค. 57 24 ก.พ. 57 17:52 น.
84 assignment_turned_inไม่ผ่าน เยาวชนสืบสานตำนานชุมชนที่ตำบลเขาเจียก
โดย เขาเจียกยิ้ม
0.00 20 ม.ค. 57 21 ก.พ. 57 16:38 น.
รวม 1,775,530.00