เครือข่ายฅนสร้างสุข

1518 items(1/152) 2 3 4 5 Next » Last »|

ติดตั้งระบบติดตามโครงการของสภาองค์กรชุมชน ระดับตำบล

โดย Little Bear on 15 ส.ค. 64 13.29

@15 สิงหาคม 2564 เริ่มติดตั้งและทดสอบการใช้งานระบบติดตามโครงการของสภาองค์กรชุมชน ระดับตำบล

สร้างสุข 12

โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 1 มิ.ย. 64 14.21

    งานสร้างสุข ภาคใต้  ครั้งที่ 12 สามารถเข้าร่วมงานแบบออนไลน์ ได้ตามวันและเวลา ดังกล่าว
กำหนดการจัดงาน (งานสร้างสุขภาคใต้  ครั้งที่ 12 )

                 

 


 
          

<!--


 
       
   
   

 


 
       

 


 
          -->    
จังหวัด ชื่องาน วันที่ จัดงาน เข้าร่วมแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom
สุราษฎร์ธานี
“สร้างสุขสุราษฎร์ธานี การจัดการวิกฤตโควิด-19”
13 มิถุนายน 2564
 

เวลา 09.00- 14.30 น.

สงขลา
“สงขลาแห่งความสุข Songkhla New normal”
16 มิถุนายน 2564
 

เวลา 08.30 - 16.00 น.

ยะลา
“ยะลาแห่งความสุข”
17 มิถุนายน 2564
 

เวลา 09.00- 15.30 น.

นครศรีธรรมราช
  “นครศรีอยู่ดีมีสุข”
18 มิถุนายน 2564
 

เวลา 08.30 - 12.00 น.

กระบี่
  “กระบี่อยู่เย็นเป็นสุข”
8 มิถุนายน 2564
 

คลิก เข้าร่วมงาน ผ่าน ระบบ Zoom

ภูเก็ต
“สร้างสุขภูเก็ต Phuket at New Normal”
10 มิถุนายน 2564
 

คลิก เข้าร่วมงาน ผ่าน ระบบ Zoom

พัทลุง
“สร้างสุขพัทลุง well being หิ้วชั้นมาชัญชี”
พัทลุงเมืองแห่งความสุข พัทลุง Go Green
11 มิถุนายน 2564
 

คลิก เข้าร่วมงาน ผ่าน ระบบ Zoom

ปัตตานี
“สร้างสุขปัตตานี ก้าวข้าม Covid-19 สู่ New Normal”
15 มิถุนายน 2564
 

คลิก เข้าร่วมงาน ผ่าน ระบบ Zoom

สตูล
“สตูลแห่งความสุข ยุค New Normal” 
17 มิถุนายน 2564
 

คลิก เข้าร่วมงาน ผ่าน ระบบ Zoom

ระนอง
“สร้างสุขระนอง เมืองปลอดโควิด”
21 มิถุนายน 2564
 

คลิก เข้าร่วมงาน ผ่าน ระบบ Zoom

ชุมพร
“สร้างสุขชุมพรมหานครสุขภาวะ”
ชุมพรเมืองน่าอยู่ บนพื้นฐานการเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวคุณภาพ เชื่อมโยงการพัฒนาสองฝั่งทะเล
2 กรกฎาคม 2564
 

เวลา 08.30 - 1ุ6.00 น.

นราธิวาส
“สร้างสุขนราธิวาส ก้าวข้ามโควิด 19”
รอกำหนดวันใหม่
 

คลิก เข้าร่วมงาน ผ่าน ระบบ Zoom

ตรัง
“สร้างสุขตรัง กระบวนการสุขภาวะตรัง”
รอกำหนดวันใหม่
 

คลิก เข้าร่วมงาน ผ่าน ระบบ Zoom

งานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 12

โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 6 มี.ค. 64 16.48

    #3C5A99;color: #fff;padding: 4px 8px 4px 0px;border-radius: 4px;"> สถาบันนโยบายสาธารณะ     #3C5A99;color: #fff;padding: 4px 8px 4px 0px; border-radius: 4px;"> เครือข่ายสร้างสุขภาคใต้

รับชมวีดีโอ งานสร้างสุข ย้อนหลังได้ที่นี้

งานสร้างสุขภาคใต้  14 กรกฏาคม 2564 
งานสร้างสุขภาคใต้  13 กรกฏาคม 2564
งานสร้างสุข จ.พัทลุง
งานสร้างสุข จ.กระบี่


ช่วงเช้า
ช่วงบ่าย

งานสร้างสุข จ.นราธิวาส


ช่วงเช้า ช่วงบ่าย

งานสร้างสุข จ.ระนอง 
งานสร้างสุข จ.ปัตตานี 
งานสร้างสุข จ.ภูเก็ต
งานสร้างสุข จ.ชุมพรประเด็น"กลไกลสุขภาพเพื่อความมั่นคงของมนุษย์"
ประเด็นความมั่นคงทางอาหารบนฐานทรัพยากร
ประเด็น ชุมชนน่าอยู่ สู่พื้นที่จัดการตนเอง


งานสร้างสุข จ.ยะลา
งานสร้างสุข จ.สตูลงานสร้างสุข จ.นครศรีธรรมราช  (18 มิย. 64)
งานสร้างสุข จ.สงขลา (16 มิย. 64)


ห้องหลัก

ห้องย่อย ประเด็น

#3C5A99;color: #fff;padding: 4px 8px 4px 0px; border-radius: 4px;"> ชมภาพบรรยากาศ เวที จ.สงขลา


งานสร้างสุข จ.สุราษฎร์ธานี (13 มิย. 64)
งานสร้างสุข จ.พังงา (25 พค. 64)

งานสร้างสุขภาคใต้ #9

โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 6 มี.ค. 64 14.46

Node Page

โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 3 มิ.ย. 63 21.11

 

ห้อง Zoom ออนไลน์ (* เข้าใช้ได้ ตามวัน-เวลาที่ กำหนด)

โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 18 มี.ค. 63 20.35

จองห้องประชุม แจ้งกำหนดการหรือแจ้งปัญหาการใช้งาน ได้ที่ โทร. 08-1818-2543 คุณสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน (เอ๋) Line: 18182543

   

       

   

   

1518 items(1/152) 2 3 4 5 Next » Last »|