เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

1510 items(1/151) 2 3 4 5 Next » Last »|

ห้องเรียน/ห้องประชุม ออนไลน์

โดย Admin_ae on 18 มี.ค. 63 20.35

 • ห้องเรียน/ห้องประชุม ออนไลน์

  เปิดบริการ
  08.00 - 17.00 น.

  ประชุมออนไลน์ (ห้องหลัก)

  ..

จองห้องประชุม แจ้งกำหนดการหรือแจ้งปัญหาการใช้งาน ได้ที่ โทร. 08-1818-2543 คุณสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน (เอ๋)

รณรงค์​ดูแลรักษา​สิ่งแวดล้อมด้านเกษตรกร​และปศุสัตว์​

โดย pska_47 on 8 ก.พ. 63 23.45

เนื่องจากการทำฟาร์มในอนาคตจะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และต้องลงทุนในด้านมาตรฐานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามกระแส Green Policy อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนี้เองจะเป็นปัจจัยสำคัญในการตีกรอบให้ผู้ประกอบการฟาร์มจะต้องยึดถือและดำเนินการอย่างถูกต้อง ใครที่คิดจะทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในอนาคตนั้นจึงไม่ง่ายเลย ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ รายกลาง หรือรายย่อย

ลักษณะของภาคปศุสัตว์ไทยในอนาคต น่าจะมีการปรับเปลี่ยนตามแนวโน้มชัดเจนใน 6 ประเด็นหลัก ดังต่อไปนี้ ลองติดตามดูกัน ...

เรื่องของพันธุ์และวัตถุดิบ : ประเทศไทยยังต้องพึ่งวัตถุดิบอาหารสัตว์และพันธุ์สัตว์จากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบประเภทกากถั่วเหลืองหรือข้าวโพด ส่วนพันธุ์สัตว์โดยเฉพาะไก่นั้น ประเทศไทยยังคงต้องนำเข้าพันธุ์ทั้งหมดซึ่งแน่นอนว่าการพึ่งพิงดังกล่าวก็คือต้นทุนการผลิตเนื้อสัตว์ของไทย ส่วนสุกรถือว่าบ้านเราพัฒนามาได้ไกลพอควรแล้วจึงไม่น่าเป็นห่วงนัก แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดใด ความสำคัญจะอยู่ที่ตลาดรองรับเพียงพอหรือไม่

เรื่องของสิ่งแวดล้อม : นับเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของวันนี้ เพราะกระแสโลกมุ่งเน้นไปที่การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ส่งผลให้มีการยกระดับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมตามไปด้วย และการลงทุนในด้านสิ่งแวดล้อม ย่อมต้องใช้เม็ดเงินมหาศาลเพื่อให้ผ่านการรองรับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม กฎเกณฑ์เหล่านี้จะเป็นตัวคัดกรองผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หากไม่มีเงินลงทุนที่สูงพอแล้ว แทบจะมองไม่เห็นหนทางที่จะได้เป็นเจ้าของฟาร์มเลี้ยงสัตว์เลย เพราะหากไม่ลงทุนในด้านสิ่งแวดล้อมและทำความเข้าใจกับผู้คนรอบด้านแล้ว สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการต่อต้านจากชุมชน-ท้องถิ่นที่ตั้งของฟาร์มนั้นๆ

เรื่องของการรวมกลุ่ม : ความยากลำบากในการประกอบอาชีพทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในอนาคตจากการถูกบีบให้เข้าหลักเกณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม จะส่งผลให้กลุ่มฟาร์มรายย่อยมีจำนวนน้อยลง แต่เกษตรกรรายย่อยก็ยังมีทางออกและสามารถอยู่รอดได้ โดยการรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนในรูปสหกรณ์ หรือ นิติบุคคล เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเพิ่มศักยภาพในการผลิตและการตลาด หากมีพลังมากๆ ก็สามารถกลายเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ได้เช่นกัน

เรื่องของการขนส่งและระบบกระจายสินค้า (โลจิสติกส์) : นี่เป็นปัญหาใหญ่อีกข้อหนึ่งของประเทศไทย ... บ้านเรามีข้อจำกัดในการจัดการขนส่งและการกระจายสินค้าค่อนข้างมาก และที่สำคัญ การขนส่งสินค้าปศุสัตว์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตนั้น จะยิ่งยุ่งยากและลำบากมากกว่าการขนส่งสินค้าทั่วไป เพราะแบคทีเรียทำงานตลอดเวลา หากจัดการระบบโลจิสติกส์ไม่ดีย่อมจะเกิดความเสียหายมหาศาลตามมา การจัดการเรื่องนี้จึงเป็นปัจจัยสำคัญของการอยู่รอดของธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ด้วย ประการสุดท้ายเรื่องประชาพิจารณ์ : การขยายฟาร์มใหม่มีข้อจำกัดมาก เพราะไม่มีใครต้องการให้มีฟาร์มเลี้ยงสัตว์ไปอยู่ใกล้ที่ดินหรือบ้านของตน อันจะเป็นเหตุให้ราคาที่ดินบริเวณนั้นตกต่ำลง ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการฟาร์มรายใหม่ ยังต้องผ่านการทำประชาพิจารณ์จากผู้เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นอีกมากมาย ซึ่งแม้จะมองว่าเป็นการสนับสนุนให้เกิดการทำฟาร์มให้เป็นธุรกิจสีเขียว แต่ก็เปิดช่องให้เกิดการเรียกเก็บเงินที่สูงเกินจริงได้

จากหลายๆ ประการที่กล่าวมา ทำให้มองเห็นแนวโน้มราคาเนื้อสัตว์ในอนาคตด้วยเช่นกัน แม้จะทราบกันดีอยู่ว่า ราคาสินค้าเกษตร-ปศุสัตว์มีความผันผวนขึ้น-ลง เนื่องมาจากอุปสงค์และอุปทานอยู่เสมอ และจะยังคงเป็นความท้าทายที่คนทำฟาร์มในภาคเกษตร-ปศุสัตว์ยังต้องเผชิญต่อไป แต่ที่สำคัญคือปัจจัยต่างๆ ดังที่กล่าวมาล้วนเป็นต้นทุนมหาศาลของผู้ประกอบการฟาร์มทั้งสิ้น ซึ่งย่อมกระทบเป็นลูกโซ่ไปยัง “ราคาเนื้อสัตว์ปลายทาง” แน่นอน

แม้ราคาจะสูงขึ้นจากต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม แต่ผู้บริโภคในอนาคตก็คงพร้อมที่จะจ่ายให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่มีการตระหนักในประเด็นนี้ ซึ่งแนวโน้มนี้เราได้เริ่มเห็นแล้วจากผลิตภัณฑ์ด้านกรีนต่างๆ ทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้น อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีแม้จะรู้สึกว่ามีราคาสูงกว่าเล็กน้อย

ถึงบรรทัดนี้ ต้องบอกว่าเกษตรกรที่ทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์อยู่ในขณะนี้อย่าเพิ่งตระหนก หากแต่ต้องเรียนรู้กระแสโลกและพร้อมปรับตัวสู่ธุรกิจสีเขียว เรียนรู้ที่จะรวมกลุ่มสร้างแนวทางบริหารร่วมกันอย่างครบวงจร ตั้งแต่วางแผน ผลิต และขาย เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองให้กลุ่มของตนเอง..ซึ่งในที่สุด การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้จะไม่เพียงดีต่อโลก แต่จะดีต่อคุณและเพื่อนเกษตรกรด้วยกันอย่างแน่นอน

การดูแลรักษา​ดินหญ้าให้อุดมสมบูรณ์​ไปสู่ธรรมชาติ​ไม่ยากเลยถ้าจัดวางถูกขั้นตอนของระบบของธรรมชาติ​ ปัจจัยสำคัญ​ในการจัดทำโครงการรณรงค์​อนุรักษ์​ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมครั้งนี้เพื่อชาวบ้าน​เกษตรกร​ได้มีเวลาว่างให้เป็น​ประโยชน์​ในการดูแลงานในด้านตนถนัด​ดีอยู่แล้ว​ ปัจจุบัน​ได้มีการดูแลสัตว์​ของตนเลี้ยงสมบูรณ์​และมีการเติบโตขยายตัว​ทางเศรษฐกิจ​อีกด้วย

งานสร้างสุข ภาคใต้ ครั้งที่ 11

โดย Admin_ae on 18 มี.ค. 62 10.38

งานสร้างสุข ภาคใต้ (ปี62) ครั้งที่ 11

รายชื่อนักติดตาม ภาคใต้

โดย Admin_ae on 23 ส.ค. 61 09.28

 1. ชุมพร
  • นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
  • ดร.มัลลิกา สุบงกฏ พระจอมเกล้า ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
  • อ.อำนาจ รักษาพล (อ.อ่ำ) ม.แม่โจ้ จ.ชุมพร
 2. ระนอง
 3. พังงา
  • ดร.อุไรวรรณ ตัณฑอาริยะ สสจ.พังงา
 4. สุราษฏร์ธานี
  • ดร.คชาพล นิ่มเดช สสจ.สุราษฏร์
  • ดร.ดุริยางค์
  • ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
  • ดร.ประวิตร
  • ดร.อารยา
 5. ภูเก็ต
  • อ.วิโรจน์
  • ดร.จินดา สวัสดิ์ทวี ม.สงขลานครินทร์ ภูเก็ต
  • ดร.อภิรมย์  พรหมจรรยา ม.สงขลานครินทร์ ภูเก็ต 076-27-6845
 6. กระบี่
  • นายประวิช นศ.ป.โท สจรส.ม.อ.
  • นางสาวฐิติชญา บุญโสม นักศึกษา ป.เอก/ท่องเที่ยวชุมชนกระบี่
 7. นครศรีธรรมราช
  • ดร.กอรปกมล ศรีภิรมย์ ม.วลัยลักษณ์
  • อ.ชุติมา รอดเนียม ม.วลัยลักษณ์
  • นายยุทธนา หอมเกตุ นักศึกษา ป.เอก/สสจ.นครศรีฯ
 8. พัทลุง
  • นายเสงี่ยม ศรีทวี
  • นายสมนึก นุ่นด้วง
  • นายถาวร คงศรี
  • ทีม ม.ทักษิณ
 9. ตรัง
  • นายเชภาดร จันทร์หอม ท่องเที่ยวชุมชน ตรัง
  • อ.มาฆะฤกษ์ ชูช่วย ม.ราชภัฏสวนดุสิต ตรัง
  • อ.นบ ศรีจันทร์   ม.ราชภัฏสวนดุสิต ตรัง
  • อ.กนกวรรณ ไทยประดิษฐ์   ม.ราชภัฏสวนดุสิต
  • ดร.ไพสิฐ บุณยะกวี วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร
  • อ.พรพรหม เสียงสอน     ม.ราชภัฏสวนดุสิต
 10. สตูล
  • ดร.บี
  • ดร.สุทัศน์
 11. สงขลา
  • ดร.มุมตาส มีระมาน ม.ราชภัฏสงขลา
  • ดร.ภารดา อุทโท ม.ราชภัฏสงขลา
  • ดร.ลำไย
  • นายอาหมัด หรีขาหลี
  • นางสาวอารีย์ สุวรรณชาตรี
 12. ปัตตานี
  • ดร.จิรัชยา เจียวก๊ก   ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี
  • ผศ.ณชพงศ์ จันจุฬา   ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี
  • อ.สวัสดิ์ ไหลภาภรณ์   ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี
  • อ.อับดุลคอเล็ต เจะแต ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี
  • ดร.ประภาภรณ์ หลังปูเต๊ะ  ม.ฟาฏอนี
  • นายสัญญา แพทย์จะเกร็ง
  • ผศ.มะดาโอะ ปูเตะ ม.ฟาฏอนี (รปศ.)
 13. ยะลา
  • ดร.จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์ ม.ราชภัฏยะลา
  • xx วิทยาลัยพยาบาล ยะลา
 14. นราธิวาส
  • อ.อิบรอฮิม สารีมาแซ   ม.นราธิวาสราชนครินทร์
  • อ.พัชนี ตูเล๊ะ ม.นราธิวาสราชนครินทร์
  • นายอาหามะ เจ๊ะโซะ
  • นางเพียงกานต์ เด่นดารา
  • นางนิมนต์ หะยีนิมะ

รายชื่อนักติดตาม ภาคเหนือ

โดย Admin_ae on 23 ส.ค. 61 09.15

รายชื่อนักติดตามภาคเหนือฯ

 1. พิษณุโลก
  • ผศ.ดร.ทักษ์ อุดมรัตน์  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ดร.เกรียงศักดิ์ สร้อยสุวรรณ อาจารย์พิเศษ ม.นเรศวร (มรภ.เลย)
  • ดร.สิริกร ชาคำมูล ม.พิษณุโลก
  • นพดล พุ่มยิ้ม สปสช.เขต2  พิษณุโลก
 2. กำแพงเพชร
  • อ.ฤทธิรงค์ เกาฏีระ มรภ.กำแพงเพชร
 3. พิจิตร
  • ดร.ชัยณรงค์  สังข์จ่าง สสจ.พิจิตร
 4. สุโขทัย
  • ดร.กาญจน์สิริรักษา บุญเปี่ยม สถาบันการพลศึกษา สุโขทัย
 5. ตาก
  • อ.ภูริณัฐร์ โชติวรรณ มรภ.กำแพงเพชร (แม่สอด)
 6. เพชรบูรณ์
  • ดร.ภูมินทร์ คำหนัก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี
 7. อุตรดิตถ์
  • ดร.ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชยฺ มรภ.อุตรดิตถ์
 8. นครสวรรค์
  • ผศ.ดร.วรพจน์  วงษ์รอด มรภ.นครสวรรค์
 9. อุทัยธานี
  • ผศ.ดร.วรรณภัทร  ใจเอื้อ มรภ.นครสวรรค์
 10. เชียงใหม่
  • อ.ปวีณา  ยศสุรินทร์ วิทยาลัยพยบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
  • ดร.วิชุลดา มาตันบุญ สถาบันวิจัยสังคม ม.เชียงใหม่
 11. ลำพูน
  • อ.วันเพ็ญ พรินทรากูล สถาบันวิจัยหริกุญชับย มจร.ลำพูน
 12. ลำปาง
  • ดร.ณัฐ  ชาคำมูล มรภ.ลำปาง
  • ดร.พัฒนา นาคทอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง
 13. เชียงราย
  • ดร.เสถียร  ฉันทะ มรภ.เชียงราย
  • นายนิรันดร์ แปลงคำ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย
  • ดร.สำราญ เชื้อเมืองพาน สสอ.แม่ลาว
 14. พะเยา
  • ดร.รักษิต  สุทธิพงษ์ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ม.พะเยา
 15. แพร่
  • อ.ศิริพร พันธุลี ม.แม่โจ้ วิทยาเขตแพร่
  • อ.เพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์ นักวิชาการอิสระ (สมัชชาสุขภาพจังหวัดแพร่)
 16. น่าน
  • ดร.มาโนชญ์ ชายครอง นักวิชาการอิสระ (อ.พิเศษวิทยาลัยชุมชนน่าน)
  • ดร.วิชาภรณ์ คันทะมูล สสอ.ปัว จ.น่าน
 17. แม่ฮ่องสอน
  • นายวิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์ นักวิชาการอิสระ  (เคยปฏิบัติงาสถาบันวิจัยทางสังคม มช. มาก่อน)

เฌอบูโดถ่ายทอดวิธีการสื่อสารชุมชน

โดย เฌอบูโด on 6 ส.ค. 61 11.52

วันนี้นายเพาซี ยะซิง และนางสาวรอฮานะ สิเดะ กลุ่มเฌอบูโด ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดและทคนิคการสื่อสารเพื่อชุมชนให้กับนักศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์  ราชภัฏยะลา จำนวน 100 คน ผ่านเทคนิค MOJO Mobile Journalism

1510 items(1/151) 2 3 4 5 Next » Last »|