เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

1517 items(1/152) 2 3 4 5 Next » Last »|

ติดตั้งระบบติดตามโครงการของสภาองค์กรชุมชน ระดับตำบล

โดย Little Bear on 15 ส.ค. 64 13.29

@15 สิงหาคม 2564 เริ่มติดตั้งและทดสอบการใช้งานระบบติดตามโครงการของสภาองค์กรชุมชน ระดับตำบล

สร้างสุข 12

โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 1 มิ.ย. 64 14.21

    งานสร้างสุข ภาคใต้  ครั้งที่ 12 สามารถเข้าร่วมงานแบบออนไลน์ ได้ตามวันและเวลา ดังกล่าว
กำหนดการจัดงาน (งานสร้างสุขภาคใต้  ครั้งที่ 12 )

                 

 


 
          

<!--


 
       
   
   

 


 
       

 


 
          -->    
จังหวัด ชื่องาน วันที่ จัดงาน เข้าร่วมแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom
สุราษฎร์ธานี
“สร้างสุขสุราษฎร์ธานี การจัดการวิกฤตโควิด-19”
13 มิถุนายน 2564
 

เวลา 09.00- 14.30 น.

สงขลา
“สงขลาแห่งความสุข Songkhla New normal”
16 มิถุนายน 2564
 

เวลา 08.30 - 16.00 น.

ยะลา
“ยะลาแห่งความสุข”
17 มิถุนายน 2564
 

เวลา 09.00- 15.30 น.

นครศรีธรรมราช
  “นครศรีอยู่ดีมีสุข”
18 มิถุนายน 2564
 

เวลา 08.30 - 12.00 น.

กระบี่
  “กระบี่อยู่เย็นเป็นสุข”
8 มิถุนายน 2564
 

คลิก เข้าร่วมงาน ผ่าน ระบบ Zoom

ภูเก็ต
“สร้างสุขภูเก็ต Phuket at New Normal”
10 มิถุนายน 2564
 

คลิก เข้าร่วมงาน ผ่าน ระบบ Zoom

พัทลุง
“สร้างสุขพัทลุง well being หิ้วชั้นมาชัญชี”
พัทลุงเมืองแห่งความสุข พัทลุง Go Green
11 มิถุนายน 2564
 

คลิก เข้าร่วมงาน ผ่าน ระบบ Zoom

ปัตตานี
“สร้างสุขปัตตานี ก้าวข้าม Covid-19 สู่ New Normal”
15 มิถุนายน 2564
 

คลิก เข้าร่วมงาน ผ่าน ระบบ Zoom

สตูล
“สตูลแห่งความสุข ยุค New Normal” 
17 มิถุนายน 2564
 

คลิก เข้าร่วมงาน ผ่าน ระบบ Zoom

ระนอง
“สร้างสุขระนอง เมืองปลอดโควิด”
21 มิถุนายน 2564
 

คลิก เข้าร่วมงาน ผ่าน ระบบ Zoom

ชุมพร
“สร้างสุขชุมพรมหานครสุขภาวะ”
ชุมพรเมืองน่าอยู่ บนพื้นฐานการเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวคุณภาพ เชื่อมโยงการพัฒนาสองฝั่งทะเล
2 กรกฎาคม 2564
 

เวลา 08.30 - 1ุ6.00 น.

นราธิวาส
“สร้างสุขนราธิวาส ก้าวข้ามโควิด 19”
รอกำหนดวันใหม่
 

คลิก เข้าร่วมงาน ผ่าน ระบบ Zoom

ตรัง
“สร้างสุขตรัง กระบวนการสุขภาวะตรัง”
รอกำหนดวันใหม่
 

คลิก เข้าร่วมงาน ผ่าน ระบบ Zoom

งานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 12

โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 6 มี.ค. 64 16.48

    #3C5A99;color: #fff;padding: 4px 8px 4px 0px;border-radius: 4px;"> สถาบันนโยบายสาธารณะ     #3C5A99;color: #fff;padding: 4px 8px 4px 0px; border-radius: 4px;"> เครือข่ายสร้างสุขภาคใต้

รับชมวีดีโอ งานสร้างสุข ย้อนหลังได้ที่นี้

งานสร้างสุขภาคใต้  14 กรกฏาคม 2564 
งานสร้างสุขภาคใต้  13 กรกฏาคม 2564
งานสร้างสุข จ.พัทลุง
งานสร้างสุข จ.กระบี่


ช่วงเช้า
ช่วงบ่าย

งานสร้างสุข จ.นราธิวาส


ช่วงเช้า ช่วงบ่าย

งานสร้างสุข จ.ระนอง 
งานสร้างสุข จ.ปัตตานี 
งานสร้างสุข จ.ภูเก็ต
งานสร้างสุข จ.ชุมพรประเด็น"กลไกลสุขภาพเพื่อความมั่นคงของมนุษย์"
ประเด็นความมั่นคงทางอาหารบนฐานทรัพยากร
ประเด็น ชุมชนน่าอยู่ สู่พื้นที่จัดการตนเอง


งานสร้างสุข จ.ยะลา
งานสร้างสุข จ.สตูลงานสร้างสุข จ.นครศรีธรรมราช  (18 มิย. 64)
งานสร้างสุข จ.สงขลา (16 มิย. 64)


ห้องหลัก

ห้องย่อย ประเด็น

#3C5A99;color: #fff;padding: 4px 8px 4px 0px; border-radius: 4px;"> ชมภาพบรรยากาศ เวที จ.สงขลา


งานสร้างสุข จ.สุราษฎร์ธานี (13 มิย. 64)
งานสร้างสุข จ.พังงา (25 พค. 64)

งานสร้างสุขภาคใต้ #9

โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 6 มี.ค. 64 14.46

Node Page

โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 3 มิ.ย. 63 21.11

 

ห้อง Zoom ออนไลน์ (* เข้าใช้ได้ ตามวัน-เวลาที่ กำหนด)

โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 18 มี.ค. 63 20.35
 • ประชุม เครือข่ายข้าวไร่

  25 ก.ย. 64
  18.00 - 21.00 น.

  Zoom ID: 62027243853

  ผู้จอง..คุณทวีวัตร(พี่เผือก)
 • เครือข่ายธนาคารต้นไม้ (ทวีวัตร ชุมพร )

  26 ก.ย. 64
  18.00 - 21.00 น.

  Zoom ID: 69874117496

  ผู้จอง..คุณทวีวัตร(พี่เผือก)

จองห้องประชุม แจ้งกำหนดการหรือแจ้งปัญหาการใช้งาน ได้ที่ โทร. 08-1818-2543 คุณสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน (เอ๋) Line: 18182543

รณรงค์​ดูแลรักษา​สิ่งแวดล้อมด้านเกษตรกร​และปศุสัตว์​

โดย pska_47 on 8 ก.พ. 63 23.45

เนื่องจากการทำฟาร์มในอนาคตจะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และต้องลงทุนในด้านมาตรฐานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามกระแส Green Policy อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนี้เองจะเป็นปัจจัยสำคัญในการตีกรอบให้ผู้ประกอบการฟาร์มจะต้องยึดถือและดำเนินการอย่างถูกต้อง ใครที่คิดจะทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในอนาคตนั้นจึงไม่ง่ายเลย ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ รายกลาง หรือรายย่อย

ลักษณะของภาคปศุสัตว์ไทยในอนาคต น่าจะมีการปรับเปลี่ยนตามแนวโน้มชัดเจนใน 6 ประเด็นหลัก ดังต่อไปนี้ ลองติดตามดูกัน ...

เรื่องของพันธุ์และวัตถุดิบ : ประเทศไทยยังต้องพึ่งวัตถุดิบอาหารสัตว์และพันธุ์สัตว์จากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบประเภทกากถั่วเหลืองหรือข้าวโพด ส่วนพันธุ์สัตว์โดยเฉพาะไก่นั้น ประเทศไทยยังคงต้องนำเข้าพันธุ์ทั้งหมดซึ่งแน่นอนว่าการพึ่งพิงดังกล่าวก็คือต้นทุนการผลิตเนื้อสัตว์ของไทย ส่วนสุกรถือว่าบ้านเราพัฒนามาได้ไกลพอควรแล้วจึงไม่น่าเป็นห่วงนัก แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดใด ความสำคัญจะอยู่ที่ตลาดรองรับเพียงพอหรือไม่

เรื่องของสิ่งแวดล้อม : นับเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของวันนี้ เพราะกระแสโลกมุ่งเน้นไปที่การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ส่งผลให้มีการยกระดับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมตามไปด้วย และการลงทุนในด้านสิ่งแวดล้อม ย่อมต้องใช้เม็ดเงินมหาศาลเพื่อให้ผ่านการรองรับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม กฎเกณฑ์เหล่านี้จะเป็นตัวคัดกรองผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หากไม่มีเงินลงทุนที่สูงพอแล้ว แทบจะมองไม่เห็นหนทางที่จะได้เป็นเจ้าของฟาร์มเลี้ยงสัตว์เลย เพราะหากไม่ลงทุนในด้านสิ่งแวดล้อมและทำความเข้าใจกับผู้คนรอบด้านแล้ว สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการต่อต้านจากชุมชน-ท้องถิ่นที่ตั้งของฟาร์มนั้นๆ

เรื่องของการรวมกลุ่ม : ความยากลำบากในการประกอบอาชีพทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในอนาคตจากการถูกบีบให้เข้าหลักเกณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม จะส่งผลให้กลุ่มฟาร์มรายย่อยมีจำนวนน้อยลง แต่เกษตรกรรายย่อยก็ยังมีทางออกและสามารถอยู่รอดได้ โดยการรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนในรูปสหกรณ์ หรือ นิติบุคคล เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเพิ่มศักยภาพในการผลิตและการตลาด หากมีพลังมากๆ ก็สามารถกลายเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ได้เช่นกัน

เรื่องของการขนส่งและระบบกระจายสินค้า (โลจิสติกส์) : นี่เป็นปัญหาใหญ่อีกข้อหนึ่งของประเทศไทย ... บ้านเรามีข้อจำกัดในการจัดการขนส่งและการกระจายสินค้าค่อนข้างมาก และที่สำคัญ การขนส่งสินค้าปศุสัตว์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตนั้น จะยิ่งยุ่งยากและลำบากมากกว่าการขนส่งสินค้าทั่วไป เพราะแบคทีเรียทำงานตลอดเวลา หากจัดการระบบโลจิสติกส์ไม่ดีย่อมจะเกิดความเสียหายมหาศาลตามมา การจัดการเรื่องนี้จึงเป็นปัจจัยสำคัญของการอยู่รอดของธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ด้วย ประการสุดท้ายเรื่องประชาพิจารณ์ : การขยายฟาร์มใหม่มีข้อจำกัดมาก เพราะไม่มีใครต้องการให้มีฟาร์มเลี้ยงสัตว์ไปอยู่ใกล้ที่ดินหรือบ้านของตน อันจะเป็นเหตุให้ราคาที่ดินบริเวณนั้นตกต่ำลง ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการฟาร์มรายใหม่ ยังต้องผ่านการทำประชาพิจารณ์จากผู้เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นอีกมากมาย ซึ่งแม้จะมองว่าเป็นการสนับสนุนให้เกิดการทำฟาร์มให้เป็นธุรกิจสีเขียว แต่ก็เปิดช่องให้เกิดการเรียกเก็บเงินที่สูงเกินจริงได้

จากหลายๆ ประการที่กล่าวมา ทำให้มองเห็นแนวโน้มราคาเนื้อสัตว์ในอนาคตด้วยเช่นกัน แม้จะทราบกันดีอยู่ว่า ราคาสินค้าเกษตร-ปศุสัตว์มีความผันผวนขึ้น-ลง เนื่องมาจากอุปสงค์และอุปทานอยู่เสมอ และจะยังคงเป็นความท้าทายที่คนทำฟาร์มในภาคเกษตร-ปศุสัตว์ยังต้องเผชิญต่อไป แต่ที่สำคัญคือปัจจัยต่างๆ ดังที่กล่าวมาล้วนเป็นต้นทุนมหาศาลของผู้ประกอบการฟาร์มทั้งสิ้น ซึ่งย่อมกระทบเป็นลูกโซ่ไปยัง “ราคาเนื้อสัตว์ปลายทาง” แน่นอน

แม้ราคาจะสูงขึ้นจากต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม แต่ผู้บริโภคในอนาคตก็คงพร้อมที่จะจ่ายให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่มีการตระหนักในประเด็นนี้ ซึ่งแนวโน้มนี้เราได้เริ่มเห็นแล้วจากผลิตภัณฑ์ด้านกรีนต่างๆ ทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้น อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีแม้จะรู้สึกว่ามีราคาสูงกว่าเล็กน้อย

ถึงบรรทัดนี้ ต้องบอกว่าเกษตรกรที่ทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์อยู่ในขณะนี้อย่าเพิ่งตระหนก หากแต่ต้องเรียนรู้กระแสโลกและพร้อมปรับตัวสู่ธุรกิจสีเขียว เรียนรู้ที่จะรวมกลุ่มสร้างแนวทางบริหารร่วมกันอย่างครบวงจร ตั้งแต่วางแผน ผลิต และขาย เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองให้กลุ่มของตนเอง..ซึ่งในที่สุด การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้จะไม่เพียงดีต่อโลก แต่จะดีต่อคุณและเพื่อนเกษตรกรด้วยกันอย่างแน่นอน

การดูแลรักษา​ดินหญ้าให้อุดมสมบูรณ์​ไปสู่ธรรมชาติ​ไม่ยากเลยถ้าจัดวางถูกขั้นตอนของระบบของธรรมชาติ​ ปัจจัยสำคัญ​ในการจัดทำโครงการรณรงค์​อนุรักษ์​ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมครั้งนี้เพื่อชาวบ้าน​เกษตรกร​ได้มีเวลาว่างให้เป็น​ประโยชน์​ในการดูแลงานในด้านตนถนัด​ดีอยู่แล้ว​ ปัจจุบัน​ได้มีการดูแลสัตว์​ของตนเลี้ยงสมบูรณ์​และมีการเติบโตขยายตัว​ทางเศรษฐกิจ​อีกด้วย

1517 items(1/152) 2 3 4 5 Next » Last »|