เครือข่ายฅนสร้างสุข

directions_run
โครงการ/กิจกรรม
ปีชื่อโครงการงบประมาณกิจกรรม
2562 โครงการสมุนไพร 60,000.00 1/3
60,000.00 1/3
info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร Node Flagship จังหวัดสงขลา
ที่อยู่ ชิตยาแมนชั่น ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์
อีเมล์
people
เจ้าหน้าที่องค์กร
Little Bear Little Bear ADMIN
punyha punyha ADMIN
Jindarat Jindarat ADMIN
group
คณะกรรมการ