รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน อนุรักษ์ เพิ่ม สร้าง ทรัพยากรชายฝั่งเพื่อเศรษฐกิจชุมชนอ่าวหลังแดง
โดย นายประจิต รอบรู้
203,100.00 28 พ.ค. 58 25 ก.พ. 59 11:20 น.
2 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน สานสายใยรักบ้านไม้ขาวร่วมจัดการโรคเรื้อรัง
โดย นายมาโนช สายทอง
126,250.00 28 พ.ค. 58 12 ก.ย. 58 07:38 น.
3 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน ชุมชนชายฝั่ง สร้างพลังเศรษฐกิจพอเพียง บ้านยามู
โดย ดาหวัน สมบูรณ์
172,460.00 27 พ.ค. 58 19 ส.ค. 58 11:48 น.
4 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน การจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชน บ้านท่าฉัตรไชย
โดย สมพร แทนสกุล
179,360.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 22:07 น.
5 assignment_turned_inได้รับการสนับสนุน เกษตรพอเพียงตามวิถีชุมชนบ้านพรุสมภาร
โดย นางสาวมณีพร เนาว์ไพร
199,770.00 28 พ.ค. 58 8 ส.ค. 58 16:24 น.
6 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก ร่วมใจต้านภัยยาเสพติดและเศรฐกิจพอเพียงบ้านแหลมทราย
โดย อุไร โยธารักษ์
0.00 28 พ.ค. 58 12 ก.ค. 58 16:54 น.
7 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก อบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (บ้านบ่อไทร )
โดย นายวรวิทย์ สีสาคูคาม
0.00 28 พ.ค. 58 28 พ.ค. 58 16:40 น.
8 assignment_turned_inไม่ผ่านรอบแรก หมู่ 1 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
โดย นายปัญญา นายาว
0.00 28 พ.ค. 58 28 พ.ค. 58 05:43 น.
รวม 880,940.00