รายชื่อข้อเสนอโครงการ
สถานะ unfold_moreจังหวัด unfold_moreชื่อโครงการ unfold_moreงบประมาณวันที่เริ่มพัฒนา unfold_moreแก้ไขล่าสุด unfold_more
1 assignment_turned_inกำลังพัฒนา โรงเรียนสุขภาวะ ไทรทองสร้างสุข
โดย tritong
0.00 23 ต.ค. 60 23 ต.ค. 60 10:20 น.
2 assignment_turned_inกำลังพัฒนา โครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินโครงการสำหรับบุคคลทั่วไป
โดย Little Bear
1,000.00 27 ส.ค. 60 27 ส.ค. 60 16:59 น.
3 assignment_turned_inกำลังพัฒนา คนพรุกระแชง "อยู่ดี มีสุข" ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
โดย nannza123
17,950.00 12 ก.ย. 59 11 ต.ค. 59 21:51 น.
4 assignment_turned_inกำลังพัฒนา โครงการ อสม.ร่วมใจแก้ไขสุขภาพ ตำบลบางลาย
โดย rojsil
0.00 31 มี.ค. 61
5 assignment_turned_inกำลังพัฒนา สูงวัยขาเลาะ
โดย twoseadj
0.00 5 มี.ค. 61
6 assignment_turned_inกำลังพัฒนา โครงการกิจกรรมเคลื่อนไหวลดปัญหาทุพโภชนาการตำบลแหลมรัง
โดย ชื่อพี่เลี้ยงพิจิตร1
0.00 16 เม.ย. 61
รวม 18,950.00