เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

Media

Media

12 items(1/2) 2 Next » Last »|

บทเรียนจาก..ทุ่งยาว

โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 25 พ.ย. 59 11.48

ถอดบทเรียน  โครงการสร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่บ้านทุ่งยาว จากโครงการชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ 2559  สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)

บทเรียน ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง

โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 25 พ.ย. 59 11.30

ชุมชนน่าอยู่ภาคใต้2559 บทเรียน ชุมชนหูยาน บ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง

แผนแม่บทชุมชน การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 30 ส.ค. 59 11.27

แผนแม่บทชุมชน การพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม้เรียง+คำปลาหลาย

บทเรียน ไม้เรียง

โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 15 ส.ค. 59 17.47

VDO_รายงานงวด

โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 29 ก.ค. 59 12.03

วีดีโอ การทำรายงานงวด
โดย สุทธิพงษ์

VDO_การบันทึกกิจกรรมของโครงการ

โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 29 ก.ค. 59 11.54

วีดีโอ การบันทึกกิจกรรม โครงการ โดย สุทธิพงษ์

VDO_การพัฒนาโครงการ

โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 5 ต.ค. 58 09.33

วีดีโอ การพัฒนาโครงการ โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน

12 items(1/2) 2 Next » Last »|