เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

ภาคีเครือข่ายสุขภาวะประชุมเข้ม..เตรียมกระบวนการขับเคลื่อนเชิงประเด็นเวทีใต้สร้างสุขฯ

by TH Buddy @12 ต.ค. 60 11.03 ( IP : 182...225 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์ , สงขลา
 • photo , 1000x637 pixel , 63,397 bytes.
 • photo , 1000x670 pixel , 85,596 bytes.
 • photo , 1000x670 pixel , 70,002 bytes.
 • photo , 1000x607 pixel , 68,306 bytes.
 • photo , 1000x589 pixel , 68,483 bytes.
 • photo , 1000x663 pixel , 77,164 bytes.
 • photo , 1000x672 pixel , 53,350 bytes.
 • photo , 1000x608 pixel , 76,659 bytes.
 • photo , 1000x564 pixel , 66,441 bytes.
 • photo , 1000x676 pixel , 75,142 bytes.
 • photo , 1000x670 pixel , 68,651 bytes.
 • photo , 1000x682 pixel , 78,743 bytes.
 • photo , 1000x626 pixel , 63,249 bytes.

สจรส. ม.อ. ร่วมกับสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมภาคีเครือข่ายงานสุขภาวะภาคใต้ ประชุมเข้มข้นอัพเดทการจัดงานคนใต้สร้างสุข พร้อมเคลื่อนงานเชิงประเด็น

วันนี้ (12 ตุลาคม 2560) ศูนย์วิชาการสร้างสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.) สจรส. ม.อ. ร่วมกับสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายงานสุขภาวะภาคใต้ เข้าร่วมกระบวนการขับเคลื่อนงานกว่า 30 เครือข่าย
จัดประชุมเตรียมงานเวทีงานสร้างสุขฯ ประจำปี 2561 ณ.ห้องประชุม 1401 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ (สจรส.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา