เครือข่ายฅนสร้างสุข happy network

ข่าวประชาสัมพันธ์ sbpac จชต.

วันที่ 5–6 เมษายนทีมงานคณะติดตามของ ศอ.บต พร้อม คุณอัญชนา หีมมิหน๊ะ อนุกรรมการ คกป.ลงติดตามองค์กร/เครือข่ายภาคประชาสังคม ณ อำเภอรือเสาะ จังนราธิวาส

by Admin_ae @19 เม.ย. 61 20.36 ( IP : 171...9 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์ sbpac จชต.
  • photo  , 874x510 pixel , 112,743 bytes.
  • photo  , 854x579 pixel , 89,506 bytes.
  • photo  , 744x550 pixel , 108,961 bytes.

วันที่ 5 – 6 เมษายน 61 เลขาธิการ ศอ.บต. ได้มอบหมายทีมงานคณะติดตามของ ศอ.บต พร้อม คุณอัญชนา หีมมิหน๊ะ อนุกรรมการ คกป.ลงติดตามองค์กร/เครือข่ายภาคประชาสังคมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ณ อำเภอรือเสาะ  จังนราธิวาส