งานสร้างสุขภาคใต้


  • งานสร้างสุขภาคใต้ '62 ครั้งที่ 11 สุราษฯ


  • งานสร้างสุขภาคใต้ '61 ครั้งที่ 10 สงขลา

  • งานสร้างสุขภาคใต้ '59 ครั้งที่ 9 สงขลา