เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

ห้อง Zoom ออนไลน์ (* เข้าใช้ได้ ตามวัน-เวลาที่ กำหนด)

จองห้องประชุม แจ้งกำหนดการหรือแจ้งปัญหาการใช้งาน ได้ที่ โทร. 08-1818-2543 คุณสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน (เอ๋) Line: 18182543