ห้องประชุม Zoom ออนไลน์ (*สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ในวันและช่วงเวลา ที่ระบุ)

  • ประชุมผู้ตรวจประเมินต้นไม้ ชุมพร

    18-19 พ.ค. 66
    08.30-16.00 น.

    Zoom ID: 6818182543

    ผู้จอง..คุณทวีวัตร(พี่เผือก)
ถ้าต้องการจองห้องประชุม เป็นส่วนตัว หรือต้องแจ้งปัญหาการใช้งาน ติดต่อได้ที่ โทร. 08-1818-2543 คุณสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน (เอ๋) Line: 18182543