คนสร้างสุข

ห้องประชุม Zoom ออนไลน์ (*สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ในวันและช่วงเวลา ที่ระบุ)

  • ประชุมเครือข่ายสื่อสาร ชุมพร

    3 ต.ค. 65
    13.00 - 18.00 น.

    Zoom ID: 6818182543

    ผู้จอง..คุณทวีวัตร(พี่เผือก)
ถ้าต้องการจองห้องประชุม เป็นส่วนตัว หรือต้องแจ้งปัญหาการใช้งาน ติดต่อได้ที่ โทร. 08-1818-2543 คุณสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน (เอ๋) Line: 18182543