เครือข่ายฅนสร้างสุข

คณะทำงาน วิถีชุมชนน่าอยู่ฟื้นฟูแพทย์แผนไทย

by นายคำพร เกตุแก้ว @1 ธ.ค. 55 04.53 ( IP : 118...23 ) | Tags : ระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม , นครศรีธรรมราช
photo  , 4608x3456 pixel , 5,459,893 bytes.

เพื่อรวบรวมองค์ความรู้หมอพื้นบ้าน จัดพิมพ์ ประกาศเป็นตำรากลางบ้าน

Relate topics