1 ปี ผ่านไปได้อะไรจากโครงการ..เยาวชนคนสร้างสุข

by สมชาย เนียมหวาน @30 ส.ค. 57 21.13 ( IP : 1...18 ) | Tags : ข่าวจากงานกลาง , กระบี่ , สิ้นสุดแต่เราไม่สิ้นกำลังใจ
photo  , 640x853 pixel , 90,526 bytes.

หลายกิจกรรมที่เราได้จัดทำกันลงไป หลายๆครั้งเราก็กำลังได้ใจเด็กๆ และคนที่เป็นผู้ปกครองเข้ามาส่วนเพิ่มขึ้น เพราะเราทำโครงการด้วยความจริงใจและจริงจัง บางครั้งการทำงานไม่ต้องมาในรูปวัตถุเสมอไปแต่เราต้องสร้างกระบวนการขั้นตอนให้เป็นลำดับที่สอดคล้องกับชุมชนหรือพื้นที่ที่เราต้องการเปลี่ยนแปลง

Relate topics