เครือข่ายฅนสร้างสุข

เอกสารข้อเสนอเชิงนโยบาย และนวัตกรรมสร้างสุข ประเด็น ระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม

by วินิจ ชุมนูรักษ์ @9 มี.ค. 52 11.40 ( IP : 203...20 ) | Tags : ระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม

คณะทำงานวิชาการงานสร้างสุขภาคใต้  ประเด็น  ระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม โดย ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ และอ.สุวิทย์ หมาดอะดำ ได้จัดทำเอกสารรวบรวมสถานการณ์ และข้อเสนอจากพื้นที่ รวมทั้ง กรณีศึกษาดีๆที่น่าสนใจ ให้ทุกท่านสามารถศึกษาก่อนเข้าร่วมงาน