เครือข่ายฅนสร้างสุข

กิจกรรมเสียงตามสาย ในเขตเทศบาลเมืองตากใบ

by มาหามะ ยูโซ๊ะ @12 เม.ย. 55 14.49 ( IP : 223...6 ) | Tags : ท้องถิ่นกับการสร้างสุขภาวะ , นราธิวาส
photo  , 640x853 pixel , 45,835 bytes.

กิจกรรมเสียงตามสาย คืออีกหนึ่งภารกิจที่ทางโครงการจะต้องดำเนินการเพื่อให้ข้อมูล ความรู้ และข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตากใบ โดยได้ออกอากาศทางสถานีวิทยุของเทศบาลเมืองตากใบ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. - 17.00 น. ของวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี และได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มีนาคม 2555 ผลคือชุมชนสร้างความเข้าใจในการลด ละ เลิกบุหรี่มากยิ่งขึ้น และใช้เสียงตามสายที่เป็นลักษณะ 2 ภาษาเพื่อให้เข้ากับอัตลักษณ์ในพื้นที่ โดยบริบทเป็นพื้นที่ติดชายแดนมาเลเซีย

Relate topics