เฌอบูโดถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างคอนเทนท์ประเด็นในการผลิตสื่อ

  • photo  , 1000x750 pixel , 84,189 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 98,048 bytes.
  • photo  , 1000x1778 pixel , 965,592 bytes.

กลุ่มเฌอบูโดได้รับเชิญเป็นวิทยากรสอนกระบวนการคิดคอนเทนท์ประเด็นในการผลิตสื่อ ในเวทีพัฒนาศักยภาพการทำ Content โครงการ นักสื่อสารสิทธิมนุษยชนรุ่นใหม่ภาคใต้ (Young Human Rights Communicator) ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ณ รีสอร์ทไร่แอลอง ยือลาแป อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

Relate topics