คนสร้างสุข

รณรงค์​ดูแลรักษา​สิ่งแวดล้อมด้านเกษตรกร​และปศุสัตว์​

เนื่องจากการทำฟาร์มในอนาคตจะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และต้องลงทุนในด้านมาตรฐานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามกระแส Green Policy อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนี้เองจะเป็นปัจจัยสำคัญในการตีกรอบให้ผู้ประกอบการฟาร์มจะต้องยึดถือและดำเนินการอย่างถูกต้อง ใครที่คิดจะทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในอนาคตนั้นจึงไม่ง่ายเลย ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ รายกลาง หรือรายย่อย

ลักษณะของภาคปศุสัตว์ไทยในอนาคต น่าจะมีการปรับเปลี่ยนตามแนวโน้มชัดเจนใน 6 ประเด็นหลัก ดังต่อไปนี้ ลองติดตามดูกัน ...

เรื่องของพันธุ์และวัตถุดิบ : ประเทศไทยยังต้องพึ่งวัตถุดิบอาหารสัตว์และพันธุ์สัตว์จากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบประเภทกากถั่วเหลืองหรือข้าวโพด ส่วนพันธุ์สัตว์โดยเฉพาะไก่นั้น ประเทศไทยยังคงต้องนำเข้าพันธุ์ทั้งหมดซึ่งแน่นอนว่าการพึ่งพิงดังกล่าวก็คือต้นทุนการผลิตเนื้อสัตว์ของไทย ส่วนสุกรถือว่าบ้านเราพัฒนามาได้ไกลพอควรแล้วจึงไม่น่าเป็นห่วงนัก แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดใด ความสำคัญจะอยู่ที่ตลาดรองรับเพียงพอหรือไม่

เรื่องของสิ่งแวดล้อม : นับเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของวันนี้ เพราะกระแสโลกมุ่งเน้นไปที่การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ส่งผลให้มีการยกระดับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมตามไปด้วย และการลงทุนในด้านสิ่งแวดล้อม ย่อมต้องใช้เม็ดเงินมหาศาลเพื่อให้ผ่านการรองรับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม กฎเกณฑ์เหล่านี้จะเป็นตัวคัดกรองผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หากไม่มีเงินลงทุนที่สูงพอแล้ว แทบจะมองไม่เห็นหนทางที่จะได้เป็นเจ้าของฟาร์มเลี้ยงสัตว์เลย เพราะหากไม่ลงทุนในด้านสิ่งแวดล้อมและทำความเข้าใจกับผู้คนรอบด้านแล้ว สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการต่อต้านจากชุมชน-ท้องถิ่นที่ตั้งของฟาร์มนั้นๆ

เรื่องของการรวมกลุ่ม : ความยากลำบากในการประกอบอาชีพทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในอนาคตจากการถูกบีบให้เข้าหลักเกณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม จะส่งผลให้กลุ่มฟาร์มรายย่อยมีจำนวนน้อยลง แต่เกษตรกรรายย่อยก็ยังมีทางออกและสามารถอยู่รอดได้ โดยการรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนในรูปสหกรณ์ หรือ นิติบุคคล เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเพิ่มศักยภาพในการผลิตและการตลาด หากมีพลังมากๆ ก็สามารถกลายเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ได้เช่นกัน

เรื่องของการขนส่งและระบบกระจายสินค้า (โลจิสติกส์) : นี่เป็นปัญหาใหญ่อีกข้อหนึ่งของประเทศไทย ... บ้านเรามีข้อจำกัดในการจัดการขนส่งและการกระจายสินค้าค่อนข้างมาก และที่สำคัญ การขนส่งสินค้าปศุสัตว์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตนั้น จะยิ่งยุ่งยากและลำบากมากกว่าการขนส่งสินค้าทั่วไป เพราะแบคทีเรียทำงานตลอดเวลา หากจัดการระบบโลจิสติกส์ไม่ดีย่อมจะเกิดความเสียหายมหาศาลตามมา การจัดการเรื่องนี้จึงเป็นปัจจัยสำคัญของการอยู่รอดของธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ด้วย ประการสุดท้ายเรื่องประชาพิจารณ์ : การขยายฟาร์มใหม่มีข้อจำกัดมาก เพราะไม่มีใครต้องการให้มีฟาร์มเลี้ยงสัตว์ไปอยู่ใกล้ที่ดินหรือบ้านของตน อันจะเป็นเหตุให้ราคาที่ดินบริเวณนั้นตกต่ำลง ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการฟาร์มรายใหม่ ยังต้องผ่านการทำประชาพิจารณ์จากผู้เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นอีกมากมาย ซึ่งแม้จะมองว่าเป็นการสนับสนุนให้เกิดการทำฟาร์มให้เป็นธุรกิจสีเขียว แต่ก็เปิดช่องให้เกิดการเรียกเก็บเงินที่สูงเกินจริงได้

จากหลายๆ ประการที่กล่าวมา ทำให้มองเห็นแนวโน้มราคาเนื้อสัตว์ในอนาคตด้วยเช่นกัน แม้จะทราบกันดีอยู่ว่า ราคาสินค้าเกษตร-ปศุสัตว์มีความผันผวนขึ้น-ลง เนื่องมาจากอุปสงค์และอุปทานอยู่เสมอ และจะยังคงเป็นความท้าทายที่คนทำฟาร์มในภาคเกษตร-ปศุสัตว์ยังต้องเผชิญต่อไป แต่ที่สำคัญคือปัจจัยต่างๆ ดังที่กล่าวมาล้วนเป็นต้นทุนมหาศาลของผู้ประกอบการฟาร์มทั้งสิ้น ซึ่งย่อมกระทบเป็นลูกโซ่ไปยัง “ราคาเนื้อสัตว์ปลายทาง” แน่นอน

แม้ราคาจะสูงขึ้นจากต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม แต่ผู้บริโภคในอนาคตก็คงพร้อมที่จะจ่ายให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่มีการตระหนักในประเด็นนี้ ซึ่งแนวโน้มนี้เราได้เริ่มเห็นแล้วจากผลิตภัณฑ์ด้านกรีนต่างๆ ทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้น อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีแม้จะรู้สึกว่ามีราคาสูงกว่าเล็กน้อย

ถึงบรรทัดนี้ ต้องบอกว่าเกษตรกรที่ทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์อยู่ในขณะนี้อย่าเพิ่งตระหนก หากแต่ต้องเรียนรู้กระแสโลกและพร้อมปรับตัวสู่ธุรกิจสีเขียว เรียนรู้ที่จะรวมกลุ่มสร้างแนวทางบริหารร่วมกันอย่างครบวงจร ตั้งแต่วางแผน ผลิต และขาย เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองให้กลุ่มของตนเอง..ซึ่งในที่สุด การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้จะไม่เพียงดีต่อโลก แต่จะดีต่อคุณและเพื่อนเกษตรกรด้วยกันอย่างแน่นอน

การดูแลรักษา​ดินหญ้าให้อุดมสมบูรณ์​ไปสู่ธรรมชาติ​ไม่ยากเลยถ้าจัดวางถูกขั้นตอนของระบบของธรรมชาติ​ ปัจจัยสำคัญ​ในการจัดทำโครงการรณรงค์​อนุรักษ์​ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมครั้งนี้เพื่อชาวบ้าน​เกษตรกร​ได้มีเวลาว่างให้เป็น​ประโยชน์​ในการดูแลงานในด้านตนถนัด​ดีอยู่แล้ว​ ปัจจุบัน​ได้มีการดูแลสัตว์​ของตนเลี้ยงสมบูรณ์​และมีการเติบโตขยายตัว​ทางเศรษฐกิจ​อีกด้วย

Relate topics