เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ "กระบวนการจัดการนโยบายสาธารณะของภาคประชาสังคม"

This owner was block
by Peeraya Jindamanee @17 ต.ค. 55 10.29 ( IP : 202...129 ) | Tags : ปัตตานี

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ได้เดินทางไปเป็นวิทยากร บรรยาย หัวข้อ "กระบวนการจัดการนโยบายสาธารณะของภาคประชาสังคม" ณ ห้องประชุม ฟาฎอนี โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพฯ ดังกล่าว เช่น นายพงศ์พันธ์ ชัยเศรษฐ์สัมพันธ์ นางกุลยา เอี่ยวสกุล นางสาวมาเรียม ชัยสันทนะ เป็นต้น

Relate topics

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง