เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

เฌอบูโดถ่ายทอดความรู้การสื่อสารสู่ชุมชนผ่านนวัตกรรม MOJO

  • photo  , 720x540 pixel , 50,393 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 121,156 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 64,325 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 100,868 bytes.

กลุ่มเฌอบูโดได้รัับเชิญเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้การสื่อสารเรื่องราวชุมชนผ่านนวัตกรรม MOJO ภายใต้โครงการรู้เท่าทันเพื่อสร้างสื่อปลอดภัยกับชุมชนชายแดนใต้ จัดโดย เครือข่ายสื่อชุมชนชายแดนใต้ สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยจัดการอบรม 2 วัน 1 คืน  จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ วันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2561 ผู้เข้าอบรมคือเยาวชนจากชุมชนลุโบะยิไร และรุ่นที่ 2 วันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2561 ผู้เข้าอบรมเยาวชนจากชุมชนแหลมโพธิ์และชุมชนบางปู กลุ่มเป้าหมายรุ่นละ 30 คน สถานที่จัดอบรม ณ บักกะห์แลนด์ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และ Patani Artspace อำเภอหนองจิก จังหวัีดปัตตานี

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง