เฌอบูโดได้รับเชิญเป็นวิทยากรสอน MOJO

  • photo  , 960x640 pixel , 60,301 bytes.
  • photo  , 960x721 pixel , 97,146 bytes.
  • photo  , 540x960 pixel , 37,295 bytes.

เมื่อวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2561 วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีได้เชิญนายเพาซี ยะซิง ประธานกลุ่เฌอบูโด และนางสาวรอฮานะ สิเดะ เป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการสื่อปลอดภัยและสื่อสร้างสรรค์ ยุค 4.0  ณ ห้องวิทยาศาสตร์พื้นฐาน อาคาร TK Park ปัตตานี  เน้นการผลิตสื่อด้วยโทรศัพท์มือถือ หรือที่เรียกว่า MOJO ในรูปแบบของสารคดีสั้น และหนังสั้น  โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการจากโรงเรียนต่างๆ จำนวน 100 คน และหลังจากการอบรมมีการประกวดผลงานของผู้เข้าร่วม โดยวิทยากรร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน

Relate topics