พลเอกจำลอง คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่หมู่บ้านที่ผ่านการคัดเลือกระดับดีเด่น

by Admin_ae @9 มี.ค. 61 16.24 ( IP : 202...10 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์ sbpac หมู่บ้านฯ , ยะลา
 • photo , 1000x667 pixel , 94,024 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 62,427 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 89,859 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 97,720 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 111,364 bytes.

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. พลเอกจำลอง  คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่หมู่บ้านที่ผ่านการคัดเลือกระดับดีเด่นและกล่าวโอวาท ตามกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลงาน และถอดบทเรียน โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2561 โดยมี วิทยากร ครู ก.และครู ข. คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และประชาชนในพื้นที่ รวม 240 คน ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

                พลเอกจำลอง คุณสงค์ กล่าวต่อว่า “ขอขอบคุณทีมงานของหมู่บ้าน ทีมงานของศอ.บต. ที่ได้ช่วยกันขับเคลื่อน โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  อย่างเป็นขั้นเป็นตอน จนทำให้ โครงการนี้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  และจากการลงติดตาม ตรวจเยี่ยมโครงการในระดับพื้นที่ ทีมงานหมู่บ้าน ได้ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลงาน ทำให้ทราบถึงความตั้งใจ ทุ่มเท จนผมเองมีความประทับใจชื่นชมการทำงานของทุกหมู่บ้าน  วันนี้ ได้มารับทราบผลการดำเนินงานของแต่ละหมู่บ้าน และได้ฟังการนำเสนอ บรรยากาศการทำงาน รวมทั้งการถอดบทเรียน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไป พัฒนาการทำงานในปีถัดไป”

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง