เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ พลเอก จำลอง คุณสงค์ เป็นประธานในการนำเสนอผลกาดำเนินงานของโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

by นายสะแปอิง ยะปา @25 เม.ย. 61 10.06 ( IP : 122...120 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์ sbpac หมู่บ้านฯ , ยะลา
 • photo , 1000x667 pixel , 103,073 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 110,440 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 124,344 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 100,654 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 124,450 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 115,508 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 136,288 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 102,762 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 120,243 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 130,687 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 101,923 bytes.

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่ ตลาดนัดยามเย็น หมู่ 3 บ้านพรุ ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเอกจำลอง คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาหมู่บ้านชุมชน/เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2560 จังหวัดยะลา ในกิจกรรมมีการนำเสนอผลการดำเนินงานจำนวน 9 หมู่บ้าน และร่วมกันแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น มีการจัดบู๊ธนิทรรศการผลการดำเนินงาน โดยมี นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร ศอ.บต. ร่วมคณะ พร้อมนี้มี นายก้องสกุล จันทราช นายอำเภอเมืองยะลา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่ 12 เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บัณฑิตอาสา นักประชาสัมพันธ์ฯ วิทยากรครู ก.และครู ข. หมู่บ้าน จังหวัดยะลา และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

พลเอกจำลอง คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กล่าวต่อว่า ต้องขอบคุณเจ้าของพื้นที่ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ที่ได้เตรียมการต้อนรับเป็นอย่างดี ได้สัมผัสกับบรรยายกาศของการพัฒนาตามที่เราได้ตั้งวัตถุประสงค์ของโครงการและจุดมุ่งหมายชุมชนเข้มแข็ง 9 หมู่บ้าน ที่ได้จัดแสดงในวันนี้ ทางศอ.บต.ได้คัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อมในระดับหนึ่งให้การสนับสนุนให้กำลังใจกับชุมชนในการพัฒนาต่อยอดต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 40 หมู่บ้าน ทั้งจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จะดำเนินการต่อยอดเป็นต้นแบบ รวมทั้งขยายผลกับพื้นที่ใกล้เคียงในทุกๆ มิติ ทั้งนี้ จากการนำเสนอของหมู่บ้านหรือชุมชนเข้มแข็ง มั่นง มั่งคั่ง ยั่งยืน จังหวัดยะลาพบว่า 9 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป คือ มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเกษตรกรปลูกพริกไทยดำ การทำไข่เค็ม การเลี้ยงปลา เลี้ยงโค เลี้ยงเป็ดและไก่ กลุ่มทำขนม กลุ่มทำกระเป๋าจักสาน และจัดตั้งร้านค้าสหกรณ์เป็นการตอบโจทย์ที่ถูกต้องมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมามีส่วนร่วม อีกทั้งดึงดูดภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาสร้างร้ายได้อีกด้วย

Relate topics