เยาวชนต้นกล้าร่วมทำกิจกรรมอนุรักษ์น้ำในคลองสะพานร่วม จ.ภูเก็ต

photo  , 640x480 pixel , 53,550 bytes.

กิจกรรมเริ่มเวลา 15.00 น. กิจกรรมการรักษ์สิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือสังคมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่เน้นการสร้างภาวะความเป็นผู้นำจิตอาสาในกับเยาวชนต้นกล้า เพื่อสร้างสุขภาวะให้กับชุมชนของตนเอง โดยสมาชิกต้นกล้าได้นำ EM Ball ที่ปั้นไว้เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา โยนลงคลองสาธารณะ (คลองสะพานร่วม) เพื่อปรับสภาพของน้ำให้มีความใสสะอาดซึ่งก่อนไหลลงสู่ทะเลอันดามัน เวลา 17.00 น.เป็นช่วงสุดท้ายของการทำกิจกรรมในครั้งนี้ สมาชิกต้นกล้าและผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้มาร่วมตัวกันที่สหกรณ์ฯ เพื่อสรุปผลของการทำกิจกรรม และชี้แจ้งถึงการทำกิจกรรมในครั้งต่อไป ร่วมไปถึงการชี้แจ้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส.ซึ่งสหกรณ์ฯได้รับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยใช้พลังของเยาวชนเป็นแกนนำ ทำให้เกิดกิจกรรมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนขึ้น จากนั้นร่วมรับประทานอาหารว่างและแยกย้ายเดินทางกลับบ้านกันโดยสวัสดิภาพ

Relate topics

Comment #1
Posted @10 ก.ย. 54 01.49 ip : 122...58

ขอบคุณที่นำกิจกรรมดี ๆ มาบอกเล่ากันนะครับ