เครือข่ายฅนสร้างสุข

directions_run
โครงการ/กิจกรรม
ปีชื่อโครงการงบประมาณกิจกรรม
2563 โครงการพัฒนากลไกหน่วยประสานจัดการและสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะพื้นที่จังหวัดชุมพร 5,000,000.00 0/0
5,000,000.00 0/0
info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร Node Flagship จังหวัดชุมพร
ที่อยู่
โทรศัพท์ 0951047227
อีเมล์
people
เจ้าหน้าที่องค์กร
สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน ADMIN
Pallapa Pallapa ADMIN
นิฮาฟีซา นิมะมิง นิฮาฟีซา นิมะมิง MEMBER
group
คณะกรรมการ