เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

ประชุมภาคีเครือข่ายต่างๆ เตรียมงานสร้างสุข ครั้งที่ 2

 • photo , 1000x669 pixel , 62,812 bytes.
 • photo , 1000x670 pixel , 68,274 bytes.
 • photo , 1000x670 pixel , 83,843 bytes.
 • photo , 1000x670 pixel , 70,074 bytes.
 • photo , 1000x670 pixel , 77,942 bytes.
 • photo , 1000x670 pixel , 82,074 bytes.
 • photo , 1000x670 pixel , 80,954 bytes.
 • photo , 1000x670 pixel , 84,362 bytes.

สจรส. ม.อ. เชิญภาคีเครือข่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมงานสร้างสุข ภาคใต้ ปี 61 "สรัางคน สร้างงาน สร้างสุข" ครั้งที่ 2
(วันที่ 14 กันยายน 2560 ณ. ห้องประชุม 1402  สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ) กำหนดจัดงาน วันที่ 27-29 มีนาคม 2561 ณ. ศูนย์ประชุมฯ ม.อ. หาดใหญ่