การขับเคลื่อนของกลุ่มสื่อสาธารณะ

จากการประชุมเชิงปฎิบัติการ พลังการสื่อสารเพื่อสุขภาวะ ภาคใต้ จัดโดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่จังหวัดตรัง ได้มีการร่วมกลุ่มของสื่อสาธารณะในการให้ข่าวสารข้อมูลภายในพื้นที่  โดยในวันนี้ได้มีการออกอากาศทาง HERO FM 95.25 พังงา ทุกท่านสามารถรับฟัง และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ค่ะ

Comment #1แผนสุขภาพภาคใต้
นเรศ หอมหวล (Not Member)
Posted @13 ต.ค. 55 15.42 ip : 113...217

ประชุมสื่อสารสร้างสุขภาวะที่ธรรมรินทร์ ตรัง (ทดสอบๆ)

Comment #2ส่งข่าวถึงดีเจ ชาวพังงา
นเรศ หอมหวล (Not Member)
Posted @11 ก.พ. 56 19.56 ip : 113...123

ส่งข่างถึง พี่น้องสื่อ พังงา ขอใเป็นกำลังใจให้สื่อทุกๆ ท่าน จากคนบ้านเดียวกัน ลุง "วอ" แห่งGotoKnow

Comment #3ส่งข่าว
นเรศ หอมหวล (Not Member)
Posted @11 ก.พ. 56 19.57 ip : 113...123

อยากฟังเสียง ดีเจพังงา

Comment #4สมัชชาสุขภาพทางอากาศ ส่งชื่อที่อยู่ด้วยครับ
นเรศ หอมหวล (Not Member)
Posted @3 เม.ย. 56 01.13 ip : 113...251

http://www.gotoknow.org/posts/521583 ส้นทาง → หน้าแรก → วอญ่า-ผู้เฒ่า... → สมุด → เมืองลุงสร้างสุข → (ร่าง ) เครือข่าย... (ร่าง ) เครือข่ายพลเมืองสื่อร่วมปฏิบัติการ “ สมัชชาประชาธิปไตยชุมชนทางอากาศ “ แก้ไข ในเวที สภากาแฟ, สมัชชาสุขภาพ,สภาพัฒนาการเมืองโดยการเชื่อมโยงสื่อสารของ นายชัยพร จันทร์หอม ทีมงาน สื่อชุมชน-ประชาสังคมตรังค์ จนเห็นพ้องที่ร่วมปฏิบัติ การสานพลังสื่อ รายการวิทยุจากพื้นที่ คลื่นเอฟ เอม


ความเป็นมาและความเป็นไป:

จากการพบปะพูดคุยกันของของพลเมืองจิตอาสา

ในเวที สภากาแฟ, สมัชชาสุขภาพ,สภาพัฒนาการเมืองโดยการเชื่อมโยงสื่อสารของ

นายชัยพร  จันทร์หอม ทีมงาน  สื่อชุมชน-ประชาสังคมตรังค์ จนเห็นพ้องที่ร่วมปฏิบัติ

การสานพลังสื่อ  รายการวิทยุจากพื้นที่ คลื่นเอฟ เอม (fm )ต่างๆสู่

“ผังรายการร่วม


และการสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เนต “ ทาง เวปไซท์

www.suephaktai.net,www.suephaktai.blogspot.com  โดยได้เริ่มทดลองเชื่อม

สัญญาณรายการต่างๆร่วมกัน มาตั้งแต่  วันเสาร์-อาทิตย์แรก 23 -24 กุมภาพันธ์

2556  เป็นต้นไป ตามรายละเอียด  ดังผังรายการด้านล่างนี้  แล้วนั้น  ( พบว่า มีความ

เป็นน่าพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง ได้รับแรงใจแรงเชียร์ ให้พยายามปั้นแต่งความคิดเห็น

และจินตนาการนี้ ให้เป็นจริงอย่างมีพลังยิ่งๆขึ้นไป


ผังรายการร่วม สมัชชาประชาประชาธิปไตยชุมชน

9.00  - 10.00 น. รายการเกาะติดสมัชชาสุขภาพ,วันเสาร์ -อาทิตย์ (fm 95.0 mhz

ค.สอช.ต.นครศรีธรรมราช)


  ( นายอานนท์  มีศรีและทีมงาน :formymine@hotmail.com )


10.00 -11.00 น. รายการสวัสดีเมืองชล,วันเสาร์-อาทิตย์( fm99.75 mhz สวท.ชลบุรี )

  ( น.ส.สุกุลภัทร ใจจรูญ และทีมงาน : tammatuk@gmail.com )


11.00 -12.00 น  รายการสื่อรวมใจไทร้อยเอ็ด ,วันเสาร์,อาทิตย์ (fm92.50 mhz

เมืองร้อยเอ็ด  )

  (น.ส.อภิวัน  รัชนีกรกานต์ และทีมงาน


: apiwan_2511@hotmail.com,www.topline.com  )


12.00- 13.00 น. รายงานข่าวพลเมือง,วันเสาร์ –อาทิตย์ (fm95.0 mhz ค.สื่อชุมชนภาคใต้ )

  (นาย อานนท์  มีศรี และทีมงาน :www.suephaktai.blogspot.com)


13.00- 14.00 น.รายการน่านสู่อาเซียน,วันเสาร์-อาทิตย์ (fm88.75 mhz เมืองน่าน)
( น.ส.เตชินี ปาวะรีย์ และทีมงาน :kookkai_14@yahoo.com)


14.00- 15.00 น.รายการเสียงลุ่มเลสาปสงขลา,วันเสาร์-อาทิตย์(fm105.25 mhz–

เทศบาลบ่อตรุ สงขลา )

  ( อ.ปาฏิหาริย์  บุญรัตน์ และทีมงาน  )


15.00- 16.00 น.รายการเพื่อนการเมืองพลเมือง,วันเสาร์-อาทิตย์(fm105.75 mhz-

บางแก้ว พัทลุง )


  www.tnewsnetwork.com/patalung/9150  ( ออนไลน์  )


  ( ส.อ. ประดิษฐ์ มุสิกสงค์ และทีมงาน


:wiwat084@gmail.com,pradit2555@gmail.com )


16.00- 17.00 น.รายการสลาตันบาฮาเกีย,วันอาทิตย์ (fm103.75 mhz-ศอบ.ต. ยะลา )

  ( นายกอเซง ดอรอแมง และทีมงาน : mit0403.k@gmail.com )


17.00- 19.00 น.รายการครูมุกดาพบปะพี่น้อง,วันอาทิตย์ (fm103.75mhz- ดอกคำใต้

พะเยา )


19.00 -21.00 น. รายการเสียงเพลงเสียงวัฒนธรรม จากสถานีเครือข่าย


  ( ครูมุกดา อินต๊ะสาร และทีมงาน : mookda214@gmail.com )


  ( นายอานนท์ มีศรี และ ทีมงาน : www.suephaktai.blogspot.com )


ผู้ประสานงาน :  นายชัยพร  จันทร์หอม ( facebook ),


binladong@windowslive.com,chaiphon@pdc.go.th


  โทร 086 -686 -6517 และทีมงาน สภากาแฟ-สภาพลเมือง 2555


ทีมกลางประสานงาน : น.ส.สุภิญญา  น้อยนาถ/กลางตะวันตก,น.ส.พิมมาดา แอศิสิ/

อีสานใต้,


แนวทางการจัดทีมปฏิบัติการประจำสถานีเรียนรู้


1.ทีมดำเนินรายการ 2-3 คน


  หนึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการหลัก และจัดข้อมูลรายการตามผังรายการ


  หนึ่งเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเนื้อหาเรื่องราวที่พื้นที่ต้องการนำเสนอต่อสังคม


  หรือต้องการผลักดันสู่สาธารณะ(มีเอกสารประกอบ )


  หนึ่งเป็นผู้สื่อสารทางระบบออนไลน์, อีเมล,เฟสบุค เชื่อมพลเมืองและตัวแทนกลุ่ม


เครือข่ายฯและผู้ฟัง


  จัดทำทะเบียนข้อมูลกลุ่มเครือข่าย,และทะเบียนสมาชิกสมัชชาฯทางอากาศ(-รวมถึง

ผู้ฟัง )


  1. ทีมจัดกำลังพลเมืองเวทีเสียงพลเมือง 1-2 คน


  หนึ่งสถานีหนึ่งประชาคมเสียงประชาธิปไตยชุมชนสู่การกำหนดตนเอง


  กำหนดแผนงาน,จัดเวทีสภากาแฟ 5-15 คน ร่วมส่งเสียงสู่รายการฯ


  รวบรวมข้อมูล โดยสรุปแต่ละครั้งของการจัดเวที-รายการวิทยุ  ส่งทีมวิชาการกลาง


สมัชชาทางอากาศ


3.ทีมสถานี 1-2 คน อำนวยการระดับนโยบาย ผังรายการและด้านเทคโนโลยีวิทยุ,ทีวี


ออนไลน์ (ถ้ามี )


4.จินตนาการและความคาดหวังพลังพลเมือง


  4.1  หนึ่งทีมงานสื่ออาสาหัวใจพลเมือง  สถานีละ  5-7  คน


  4.2 หนึ่งสภากาแฟแลบ้านแลเมือง  วงละ  5 – 15  คน


  4.3 หนึ่งประชาคมเสียงพลเมืองประชาธิปไตยชุมชนพื้นที่ 50 – 100 คน


  4.4 หนึ่งสมัชชาฯทางอากาศจังหวัดสมาชิกกลุ่มเครือข่ายประเด็นร่วมและผู้ฟังฯ


500 -1,000  คน


  4.5 หนึ่งสมัชชาฯพลเมืองแฟนพันธุ์แท้เครือข่ายระดับชาติ  1,000 คน


  4.5 หนึ่งสมัชชาฯทางอากาศระดับชาติฯกลุ่มเกาะติดความเคลื่อนไหว 20,000

-30,000 คน


(ขอบคุณอาจารย์ ชัยพร  จันทร์หอม คนต้นคิดต่อต่อเชื่อมร้อยเครือข่ายสื่อทุกประเภท

เข้ามาทำงานด้วยกัน)