เฌอบูโดถ่ายทอดวิธีการสื่อสารชุมชน

by เฌอบูโด @6 ส.ค. 61 11.52 ( IP : 49...42 ) | Tags : สื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างสุขภาวะคนใต้
 • photo , 1000x750 pixel , 51,395 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 79,313 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 216,430 bytes.
 • photo , 1320x640 pixel , 159,164 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 163,988 bytes.
 • photo , 720x960 pixel , 152,620 bytes.

วันนี้นายเพาซี ยะซิง และนางสาวรอฮานะ สิเดะ กลุ่มเฌอบูโด ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดและทคนิคการสื่อสารเพื่อชุมชนให้กับนักศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์  ราชภัฏยะลา จำนวน 100 คน ผ่านเทคนิค MOJO Mobile Journalism