จัดกระบวนใหม่

by สมชาย เนียมหวาน @9 ม.ค. 57 22.07 ( IP : 118...35 ) | Tags : สื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างสุขภาวะคนใต้ , กระบี่
photo  , 640x480 pixel , 48,719 bytes.

กว่ากิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรมจะลงตัวและดำเนินไปได้ ประชุมกันแล้วกันอีก คงเห็นคุณค่าของการประชุมจริง คราวนี้ พี่เลี้ยงสำคัยมากสำหรับการทำโครงการ งานนี้ไม่ง่าย  แต่ก็ไม่ยากเกินความตั้งใจ ดูกันที่ผลงานน่ะ